Re: moleskine igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-08 22:16:37

Tommy Pettersson writes:
> On Tue, Jan 08, 2002 at 07:20:02PM +0100, Christian Rose wrote:
> > > > #: ../Moleskine/Languages.py:117
> > > > msgid "JS String single quote"
> > > > msgstr "JS-enkelsträngcitat"
> > > 
> > > Är det strängen som är enkel eller citattecknet som är enkelt?
> > 
> > Troligtvis citattecknet. Den här är knepig. Vad föreslår du?
> m.fl.

> Det är svårt att hitta på något när man inte riktigt vet vad programmet
> gör med strängarna, men det förefaller ju mest troligt att det handlar
> om enkla och dubbla citattecken.
> 
> Jag tycker i alla fall att ord som 'enkelsträngcitat' och
> 'dubbelsträngcitat' är missvisande (om de nu inte rör sig om enkel-
> och dubbelsträngar, vad det nu skulle vara för något).
> 
> Om det är namn på olika typer av fragment i en text man redigerar så
> kanske "foo(-)sträng inom enkla/dubbla citattecken" kan duga, men det
> blir rätt mycket längre än originalet.
> 
> Hur verkar "PHP-sträng, enkelcit." "Lång PY-sträng, dubbelcit."?

På svenska heter det väl egentligen bara "citationstecken" eller
"citattecken", utan "dubbla".  Det som normalt heter "apostrofer" kan
möjligen kallas "enkla citattecken" när de används inne i andra citat.

Jag skulle föreslå

> N msgid "JS String single quote"

"JS-apostrofsträng", respektive

>   #: ../Moleskine/Languages.py:116
> N msgid "JS String double quote"

"JS-citatsträng" eller kanske tydligare "JS-citatteckensträng".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.