Re: moleskine igen

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-08 18:33:46

> #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:145
> msgid "Unmatched brace"
> msgstr "Omatchad krullparentes"

Jag tycker man ska använda 'balanserade' (och 'obalanserade') parenteser.


> #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:82
> msgid "Matched brace"
> msgstr "Matchad krullparentes"

Dito.


> #: ../dialogs/languages_dialog.glade.h:134
> msgid "Syntax highlighting"
> msgstr "Syntaxmarkering"

'highlighting' skulle man kunna kalla 'exponering' på svenska, men jag
vet inte om det är bättre.


> #: ../Moleskine/Languages.py:117
> msgid "JS String single quote"
> msgstr "JS-enkelsträngcitat"

Är det strängen som är enkel eller citattecknet som är enkelt?


> #: ../Moleskine/Languages.py:84
> msgid "String not closed"
> msgstr "Sträng är inte stängd"

Eftersom det låter lustigt med en 'stängd sträng' gissar jag att det
kanske rör sig om en sträng på någon 'sluten' form (closed form),
t.ex. (inne)sluten mellan citattecken.


> #: ../Moleskine/Languages.py:116
> msgid "JS String double quote"
> msgstr "JS-dubbelsträngcitat"

Dubbel sträng eller dubbla citattecken?


> #: ../Moleskine/Emacs.py:417 ../Moleskine/GnomeMenu.py:106
> #: ../Moleskine/menu.py:484
> msgid "_Complete word"
> msgstr "_Komplett ord"

Jag föreslår 'fullständigt' eller 'helt'.


> #: ../Moleskine/Languages.py:61 ../Moleskine/Languages.py:94
> #: ../Moleskine/Languages.py:183 ../Moleskine/Languages.py:201
> #: ../Moleskine/Languages.py:303
> msgid "String single quote"
> msgstr "Enkelsträngcitat"

Enkel sträng eller enkelt citattecken?


> #: ../Moleskine/Document.py:179 ../Moleskine/MoleskineApp.py:168
> msgid "Cannot open `%s': permission denied."
> msgstr "Kan inte öppna \"%s\": Åtkomst nekas."

'Å' ska vara 'å' (eller så ska 'p' vara 'P' i originalet).


> #: ../Moleskine/GladeDialog.py:50
> msgid "Widget %s not found"
> msgstr "Widgeten %s finns inte"

Finns det inget svenskt ord för 'widget'?  Jag gissar att det är en
sammanslagning av 'window' och 'gadget'.  'fönsterfiness', 'föness' (urk)?


> #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:85
> msgid "Matched braces"
> msgstr "Matchade krullparenteser"

Balanserade (tycker jag).


> #: ../Moleskine/Languages.py:64
> msgid "Long string single quote"
> msgstr "Långsträngsenkelcitat"

Inkonsekvent jämfört med "Long string double quote" som översattes till
"Dubbla citattecken för lång sträng".


> #: ../Moleskine/Languages.py:125
> msgid "PY String double quote"
> msgstr "PY-dubbelsträngcitat"

Dubbel sträng eller dubbla citattecken?


> #: ../Moleskine/Languages.py:60 ../Moleskine/Languages.py:93
> #: ../Moleskine/Languages.py:182 ../Moleskine/Languages.py:200
> #: ../Moleskine/Languages.py:302
> msgid "String double quote"
> msgstr "Dubbelsträngcitat"

Dito.


> #: ../dialogs/options_dialog.glade.h:30
> msgid "Blinking period:"
> msgstr "Blinkperiod:"

Jag funderade på alternativet 'blinkintervall' som jag tycker låter mer
vardagligt, jämfört med 'blinkperiod' som låter som något en fysiker
säger.  Men det är kanske hugget som stucket.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.