Re: moleskine igen

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-08 19:32:53

Christian Rose wrote:

>tis 2002-01-08 klockan 18.33 skrev Tommy Pettersson:
>
[...]

>"Syntaxfärgning" har vi använt tidigare, jag ändrar till det.
>
Det var ett bra ord.

>>>#: ../Moleskine/Languages.py:84
>>>msgid "String not closed"
>>>msgstr "Sträng är inte stängd"
>>>
>>Eftersom det låter lustigt med en 'stängd sträng' gissar jag att det
>>kanske rör sig om en sträng på någon 'sluten' form (closed form),
>>t.ex. (inne)sluten mellan citattecken.
>>
>Ändrar till "Sträng är inte innesluten". Tack!
>
Sträng ej avslutad, liksom man avslutar en mening?

>>>#: ../Moleskine/Emacs.py:417 ../Moleskine/GnomeMenu.py:106
>>>#: ../Moleskine/menu.py:484
>>>msgid "_Complete word"
>>>msgstr "_Komplett ord"
>>>
>>Jag föreslår 'fullständigt' eller 'helt'.
>>
>"Fullständigt" blir det. Tack!
>
Det är inte "komplettera ord", i mening att man skriver ut kvarvarande 
oskriven del av ett ord? (Kanske, "fyll ut/i ord", "skriv färdigt/ut ord".)

>>>#: ../Moleskine/Languages.py:61 ../Moleskine/Languages.py:94
>>>#: ../Moleskine/Languages.py:183 ../Moleskine/Languages.py:201
>>>#: ../Moleskine/Languages.py:303
>>>msgid "String single quote"
>>>msgstr "Enkelsträngcitat"
>>>
>>Enkel sträng eller enkelt citattecken?
>>
>
>Troligtvis enkelt citattecken. Vad föreslår du?
>
>
>>>#: ../Moleskine/Document.py:179 ../Moleskine/MoleskineApp.py:168
>>>msgid "Cannot open `%s': permission denied."
>>>msgstr "Kan inte öppna \"%s\": Åtkomst nekas."
>>>
>>'Å' ska vara 'å' (eller så ska 'p' vara 'P' i originalet).
>>
>Ändrar till gement å. Tack!
>
Nu vet jag inte hur det är i engelskan, men i svenska kan man betrakta 
efterleden till ett kolon som en självständig mening (om det uppfyller 
gramatiska regler för en vanlig mening) men också som en del av en 
längre mening, innefattande förleden till kolonet. Om det samma gäller i 
engelskan är det alltså upp till översättaren att välja.

VH
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.