Re: flex, kommentarsamling 1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-10 09:23:43

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: Re: flex, kommentarsamling 1
   Date:   Sun, 10 Nov 1996 09:23:43 +0100
   ------

>> #: main.c:898
>> msgid " and may be the actual source of other reported performance
>>penalties\n"
>> msgstr " och kan vara den egentliga orsaken till andra rapporter om detta\n"
>
>"rapporter om detta" är en konstig översättning av "reported
>preformance penalties". Är det meningen, eller blev det fel?
>

Det är avsiktligt. Det är andra halvan av meningen som börjar med
meddelandet nedan.

>> #: main.c:896
>> msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance
>>penalty\n"
>> msgstr "flaggan -l för kompatibilitet med AT&T:s lex medför att
>>utförandet går mycket långsammare\n"
>
>Din rad blev väldigt lång. Gör antingen en radbrytning efter
>t.ex. "utförandet", eller förkorta, t.ex.
>
>"flaggan -l för beteende som AT&Ts lex medför väsentlig prestandaförlust"
>

Prestandaförlust! Tack! Jag försökte förtvivlat komma på en bra
översättning av "performance penalty" utan att lyckas. Nu kanske man skulle
ändra meddlandet ovan också.

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.