Re: Tar 1.11.12

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-01 22:41:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Tar 1.11.12
   Date:   Tue, 1 Oct 1996 22:41:22 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> 
> #
> #
> #: src/buffer.c:139
> msgid "Total bytes written: "
> msgstr "Totalt antal bytes skrivna:"

Hade du tänkt dig den tomma kommentaren där? Det finns sådana på
många ställen. Skall det verkligen vara så?

> Old-From: David <cl2david@hal.cling.gu.se>
> 
> JD> #: src/buffer.c:528
> JD> #, c-format
> JD> msgid "Cannot exec %s"
> JD> msgstr "Kan inte exekvera %s"
> 
> Lurigt. Exec säger mer än exekvera, nämligen att vi använder anropet
> exec och inte execv eller execve.

Det är nog ett lite förhastat antagande. På de system jag känner till
finns det inget anrop "exec". De har istället syntaxen
"exec[lv][ep]?" "l" eller "v" finns alltid med och anger om man
skickat en lista av strängar som argument, eller ett enda argument som
är en vektor av strängar.

> JD> #: src/buffer.c:566
> JD> msgid "No archive name given, what should I do?"
> JD> msgstr "Inget arkivnamn givet, vad ska jag göra?"
> 
> En kommentar som inte har med översättningen att göra: Den där
> sortens felmeddelanden är dåliga eftersom de bryter mot
> konversationsprinciper: det upplevs som oförskämt att ställa en fråga
> utan att vara beredd på att få ett svar. Dessutom markerar programmet
> på ett tydligt sätt att det är utan skuld och gnider alltså in i
> användaren att hen är en idiot.

Inget hindrar ju i och för sig att vi översätter det med "arkivnamn
saknas".

> JD> msgid "Cannot verify multi-volume archives"
> JD> msgstr "Kan inte verifiera flervolymsarkiv"
> 
> Knepigt igen.
	.
	.
	.
> JD> msgid "Cannot update or verify compressed archives"
> JD> msgstr "Kan inte uppdatera eller verifiera komprimerade arkiv"
> 
> Här kan vi få fram skillnaden på svenska om vi kastar om orden:
> "Komprimerade (plur!) arkiv kan inte uppdateras eller verifieras"

På samma sätt skulle man ju kunna säga att "Flervolymsarkiv kan inte
verifieras."

> JD> msgid "--Mangled file names--\n"
> JD> msgstr "--Kodade filnamn--\n"
> 
> Är de inte snarast misshandlade?

Nja, det är väl att ta i. "Förvrängda" kanske skulle stämma, men jag
tycker "kodade" passar bra i sammanhanget.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.