Re: Sharutils 4.2.1.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-01 17:52:03

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@hal.cling.gu.se>
   Subject: Re: Sharutils 4.2.1.
   Date:   Tue, 1 Oct 1996 17:52:03 +0200
   ------

JD> #: src/shar.c:575
JD> msgid "installing GNU \\`touch', distributed in GNU File Utilities..."
JD> msgstr "installera GNUs \"touch\" som medföljer GNU File Utilities..."

Jag föredrar "GNU:s", som var regeln tidigare. Jag tror att den har
försvunnit nu dock.

JD> #: src/shar.c:596 src/shar.c:2147
JD> msgid "lock directory"
JD> msgstr "katalog för låsning"

Jag tycker att det låter konstlat. Vi säger ju låsfil (tja, på min
institution i alla fall), så varför inte låskatalog?

#: src/shar.c:627
msgid "Too many directories for mkdir generation"
msgstr "För många kataloger för mkdir skapande"

Jag vet inte när felet uppträder, men det måste åtminstone heta
"mkdir-skapande", i ett ord, och helst skulle jag formulera om det
till "Kan inte skapa så många kataloger med mkdir", om det är vad det
betyder.

JD> #. Change to another file.
JD> #: src/shar.c:935 src/shar.c:1319
JD> #, c-format
JD> msgid "Newfile, remaining %ld, "
JD> msgstr "Ny fil, återstår %ld,"

Varför är newfile ihopskrivet på engelska?

JD> #: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
JD> msgid "restore of"
JD> msgstr "återskapning av"

Hellre "återskapande", men jag skulle inte protestera mot restaurering.

JD> #: src/shar.c:1065
JD> msgid "gzipped"
JD> msgstr "skapad av gzip"

Komprimerad av/med gzip. gzip packar upp filer också.

JD> #: src/shar.c:1551
JD> msgid "MD5 check failed"
JD> msgstr "MD5 kontrollen misslyckades"

MD5-kontrollen.

JD> "Kontroll av hur filer lagras:\n"
JD> " -M, --mixed-uuencode     avgör dynamiskt om uuencode behövs\n"
JD> "                (standard värde: på)\n"

Standardvärde. (Upprepa nedåt.)

JD> msgid "WARNING: Non-text storage options overridden"
JD> msgstr "VARNING: Lagrings flaggor för icke text åsidosatta"

Lagringsflaggor för icke-text.

JD> #: src/shar.c:2070
JD> msgid "No input files"
JD> msgstr "Inga in filer"

infiler.

JD> #: src/uudecode.c:141
JD> #, c-format
JD> msgid "%s: No `end' line"
JD> msgstr "%s: \"end\" rad saknas"

"end"-rad.

JD> #: src/uudecode.c:289
JD> #, c-format
JD> msgid "%s: No `begin' line"
JD> msgstr "%s: \"begin\" rad saknas"

d:o

JD> #: src/uuencode.c:297
JD> msgid "Write error"
JD> msgstr "Skriv fel"

Den blir ju rolig! Men det blir mer korrekt med "skrivfel".

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.