Tar 1.11.12

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 18:57:56

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Tar 1.11.12
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 18:57:56 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Här kommer meddelanden för tar 1.11.12.

	Jan D.

# Swedish messages for tar
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# First Author Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.6 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tar 1.11.12\n"
"POT-Creation-Date: 1996-09-20 20:20-0400\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/09/29 13:02:57 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#
#
#: src/buffer.c:139
msgid "Total bytes written: "
msgstr "Totalt antal bytes skrivna:"

#: src/buffer.c:234
#, c-format
msgid "Cannot close file #%d"
msgstr "Kan inte stänga fil #%d"

#
#
#: src/buffer.c:252
#, c-format
msgid "Cannot close descriptor %d"
msgstr "Kan inte stänga filnummer %d"

#: src/buffer.c:255
#, c-format
msgid "Cannot redirect %s"
msgstr "Kan inte avleda %s"

#
#
#: src/buffer.c:269
msgid "Cannot use compressed or remote archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade eller fjärrarkiv"

#: src/buffer.c:287 src/buffer.c:360
msgid "Cannot open pipe"
msgstr "Kan inte öppna rör"

#
#
#: src/buffer.c:291
msgid "Cannot fork"
msgstr "Kan inte grena"

#
#
#: src/buffer.c:316
msgid "(child) Pipe to stdout"
msgstr "(barn) Rör till standard ut"

#
#
#: src/buffer.c:321
msgid "(child) Pipe to stdin"
msgstr "(barn) Rör till standard in"

#
#
#: src/buffer.c:341 src/buffer.c:349 src/buffer.c:418
#, c-format
msgid "Cannot open archive %s"
msgstr "Kan inte öppna arkivet %s"

#
#
#: src/buffer.c:343
msgid "Archive to stdin"
msgstr "Arkiv till standard in"

#
#
#: src/buffer.c:351
msgid "Archive to stdout"
msgstr "Arkiv till standard ut"

#
#
#: src/buffer.c:364
msgid "Child cannot fork"
msgstr "Barnet kan inte grena"

#
#
#: src/buffer.c:374
msgid "((child)) Pipe to stdin"
msgstr "((barn)) Rör till standard in"

#
#
#: src/buffer.c:379
msgid "((child)) Pipe to stdout"
msgstr "((barn)) Rör standard ut "

#. We are the grandchild. Do the right thing, namely sit here and
#. read/write the archive, and feed stuff back to compress.
#: src/buffer.c:389
msgid "tar (grandchild)"
msgstr "tar (barnbarn)"

#: src/buffer.c:393
msgid "(grandchild) Pipe to stdout"
msgstr "(barnbarn) Rör till standard ut"

#: src/buffer.c:399
msgid "(grandchild) Pipe to stdin"
msgstr "(barnbarn) Rör till standard in"

#: src/buffer.c:450
msgid "Cannot write to compression program"
msgstr "Kan inte skriva till komprimeringsprogrammet"

#: src/buffer.c:455
#, c-format
msgid "Write to compression program short %d bytes"
msgstr "Skrivning till komprimeringsprogram, %d bytes kort"

#
#
#: src/buffer.c:491
msgid "Cannot read from compression program"
msgstr "Kan inte läsa från komprimeringsprogrammet"

#
#
#. In a previous tar version, _exit was used here instead of exit.
#: src/buffer.c:528
#, c-format
msgid "Cannot exec %s"
msgstr "Kan inte exekvera %s"

#: src/buffer.c:563
msgid "Invalid value for record_size"
msgstr "Ogiltigt värde på record_size"

#
#
#: src/buffer.c:566
msgid "No archive name given, what should I do?"
msgstr "Inget arkivnamn givet, vad ska jag göra?"

#
#
#: src/buffer.c:593
#, c-format
msgid "Could not allocate memory for blocking factor %d"
msgstr "Kunde inte allokera minne för blockfaktor %d"

#
#
#: src/buffer.c:601
msgid "Cannot verify multi-volume archives"
msgstr "Kan inte verifiera flervolymsarkiv"

#
#
#: src/buffer.c:606
msgid "Cannot update or verify compressed archives"
msgstr "Kan inte uppdatera eller verifiera komprimerade arkiv"

#
#
#: src/buffer.c:608
msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade flervolymsarkiv"

#
#
#: src/buffer.c:617
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Kan inte verifiera standard in/ut arkiv"

#
#
#: src/buffer.c:642 src/buffer.c:1478 src/diffarch.c:245 src/increm.c:194
#: src/tar.c:858
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Kan inte öppna %s"

#
#
#: src/buffer.c:676
#, c-format
msgid "Archive not labelled to match `%s'"
msgstr "Arkivet är inte etiketterad för att stämma med \"%s\""

#: src/buffer.c:684 src/buffer.c:1007
#, c-format
msgid "Volume `%s' does not match `%s'"
msgstr "Volym \"%s\" överensstämmer inte med \"%s\""

#
#
#: src/buffer.c:718
#, c-format
msgid "Write checkpoint %d"
msgstr "Skriver kontrollpunkt %d"

#
#
#: src/buffer.c:887 src/increm.c:246
#, c-format
msgid "Cannot write to %s"
msgstr "Kan inte skriva till %s"

#
#
#: src/buffer.c:890
#, c-format
msgid "Only wrote %u of %u bytes to %s"
msgstr "Skrev bara %u av %u bytes till %s"

#
#
#. tell callers
#: src/buffer.c:906
#, c-format
msgid "Read error on %s"
msgstr "Läsfel i %s"

#
#
#: src/buffer.c:909
msgid "At beginning of tape, quitting now"
msgstr "Vid bandets början, avslutar nu"

#
#
#: src/buffer.c:916
msgid "Too many errors, quitting"
msgstr "För många fel, avslutar"

#
#
#: src/buffer.c:932
#, c-format
msgid "Read checkpoint %d"
msgstr "Läser kontrollpunkt %d"

#
#
#: src/buffer.c:1015 src/extract.c:896
#, c-format
msgid "Reading %s\n"
msgstr "Läser %s\n"

#
#
#: src/buffer.c:1019
msgid "WARNING: No volume header"
msgstr "VARNING: Inget volymhuvud"

#
#
#: src/buffer.c:1026
#, c-format
msgid "%s is not continued on this volume"
msgstr "%s fortsätter inte i denna volym"

#
#
#: src/buffer.c:1036
#, c-format
msgid "%s is the wrong size (%ld != %ld + %ld)"
msgstr "%s har fel storlek (%ld != %ld + %ld)"

#
#
#: src/buffer.c:1047
msgid "This volume is out of sequence"
msgstr "Denna volym kommer inte i rätt ordning"

#: src/buffer.c:1075
#, c-format
msgid "Blocksize = %d blocks"
msgstr "Blockstorlek = %d block"

#
#
#: src/buffer.c:1097
#, c-format
msgid "Archive %s EOF not on block boundary"
msgstr "I arkiv %s är inte filslut vid en blockgräns"

#
#
#: src/buffer.c:1105
#, c-format
msgid "Only read %d bytes from archive %s"
msgstr "Läste bara %d bytes från arkivet %s"

#
#
#: src/buffer.c:1132 src/buffer.c:1236 src/buffer.c:1351
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot close %s (%d, %d)"
msgstr "VARNING: Kan inte stänga %s (%d, %d)"

#. Lseek failed. Try a different method.
#: src/buffer.c:1181
msgid "Could not backspace archive file; it may be unreadable without -i"
msgstr "Kunde inte söka bakåt i arkivfilen, den kan vara oläsbar utan -i"

#
#
#: src/buffer.c:1260
#, c-format
msgid "Child died with signal %d%s"
msgstr "Barnet dog med signal %d%s"

#
#
#: src/buffer.c:1262
msgid " (core dumped)"
msgstr " (minnet sparat)"

#
#
#: src/buffer.c:1272
#, c-format
msgid "Child returned status %d"
msgstr "Barnet avslutade med slutstatus %d"

#
#
#: src/buffer.c:1379
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Gör iordning volym nummer %d för %s och tryck vagnretur:"

#
#
#: src/buffer.c:1384
msgid "EOF? What does that mean?"
msgstr "Filslut? Vad betyder det?"

#
#
#: src/buffer.c:1389 src/buffer.c:1414
msgid "WARNING: Archive is incomplete"
msgstr "VARNING: Arkivet är ofullständigt"

#: src/buffer.c:1400
msgid ""
" n [name]  Give a new filename for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q     Abort tar\n"
" !     Spawn a subshell\n"
" ?     Print this list\n"
msgstr ""
" n [namn]  Ge ett nytt filnamn för nästa (och efterföljande) volym(er)\n"
" q     Avsluta tar\n"
" !     Starta ett underskal\n"
" ?     Skriv denna lista\n"

#
#
#. quit
#: src/buffer.c:1409
msgid "No new volume; exiting.\n"
msgstr "Ingen ny volym; avslutar.\n"

#
#
#: src/buffer.c:1441
msgid "Cannot fork!"
msgstr "Kan inte grena!"

#
#
#. In a previous tar version, _exit was used here
#. instead of exit.
#: src/buffer.c:1451
#, c-format
msgid "Cannot exec a shell %s"
msgstr "Kan inte exekvera ett skal %s"

#
#
#: src/create.c:203
msgid "Removing drive spec from names in the archive"
msgstr "Tar bort enhetsnamn från namnen i arkivet"

#: src/create.c:211 src/extract.c:406
msgid "Removing leading / from absolute path names in the archive"
msgstr "Tar bort inledande / från absoluta sökvägar i arkivet"

#
#
#. We blew it, maybe.
#: src/create.c:551
#, c-format
msgid "Wrote %ld of %ld bytes to file %s"
msgstr "Skrev %ld av %ld bytes till fil %s"

#
#
#: src/create.c:578 src/create.c:597 src/create.c:1096
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld, reading %d bytes, in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld, läste %d bytes, i fil %s"

#
#
#: src/create.c:609 src/create.c:1109
#, c-format
msgid "File %s shrunk by %d bytes, padding with zeros"
msgstr "Filen %s krympte med %d bytes, fyller ut med nolltecken"

#
#
#: src/create.c:625
#, c-format
msgid "Amount actually written is (I hope) %d.\n"
msgstr "Verkligen skriven mängd är %d (hoppas jag).\n"

#
#: src/create.c:729
#, c-format
msgid "Cannot add file %s"
msgstr "Kan inte lägga till filen %s"

#
#
#: src/create.c:763
#, c-format
msgid "%s: is unchanged; not dumped"
msgstr "%s: är oförändrad; inte arkiverad"

#
#
#: src/create.c:772
#, c-format
msgid "%s is the archive; not dumped"
msgstr "%s är arkivet; inte arkiverat"

#
#
#: src/create.c:816
msgid "Removing leading / from absolute links"
msgstr "Tar bort inledande / från absoluta länkar"

#
#
#: src/create.c:847 src/create.c:1126 src/create.c:1181 src/create.c:1411
#, c-format
msgid "Cannot remove %s"
msgstr "Kan inte ta bort %s"

#
#
#: src/create.c:1307
#, c-format
msgid "%s: On a different filesystem; not dumped"
msgstr "%s: På ett annat filsystem; inte arkiverad"

#
#
#: src/create.c:1317 src/increm.c:409
#, c-format
msgid "Cannot open directory %s"
msgstr "Kan inte öppna katalogen %s"

#
#
#: src/create.c:1342
#, c-format
msgid "File name %s%s too long"
msgstr "Filnamnet %s%s är för långt"

#
#
#: src/create.c:1416
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
msgstr "%s: Okänd filtyp; filen ignorerad"

#
#
#: src/diffarch.c:69
#, c-format
msgid "%s: %s differs\n"
msgstr "%s: %s är olika\n"

#
#
#: src/diffarch.c:84
#, c-format
msgid "Could not allocate memory for diff buffer of %d bytes"
msgstr "Kunde inte allokera minne för differensbuffert med %d bytes"

#
#
#: src/diffarch.c:123 src/extract.c:322 src/extract.c:604 src/list.c:381
#: src/list.c:843
msgid "Unexpected EOF on archive file"
msgstr "Oväntat filslut i arkivfilen"

#
#
#: src/diffarch.c:168
msgid "Verify "
msgstr "Verifikation"

#
#
#: src/diffarch.c:176
#, c-format
msgid "Unknown file type '%c' for %s, diffed as normal file"
msgstr "Okänd filtyp \"%c\" för %s, jämförd som en normal fil"

#
#
#: src/diffarch.c:202 src/diffarch.c:437
#, c-format
msgid "%s: Not a regular file\n"
msgstr "%s: Inte en normal fil\n"

#
#
#: src/diffarch.c:210 src/diffarch.c:421
msgid "Mode"
msgstr "Mod"

#
#
#: src/diffarch.c:217
msgid "Uid"
msgstr "\"Uid\""

#
#
#: src/diffarch.c:219
msgid "Gid"
msgstr "Gid"

#
#
#: src/diffarch.c:223
msgid "Mod time"
msgstr "Modifieringstid"

#
#
#: src/diffarch.c:227 src/diffarch.c:447
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#
#
#: src/diffarch.c:272 src/diffarch.c:483
#, c-format
msgid "Error while closing %s"
msgstr "Fel vid stängning av %s"

#
#
#: src/diffarch.c:287 src/diffarch.c:625
#, c-format
msgid "%s: Does not exist\n"
msgstr "%s: Existerar inte\n"

#
#
#: src/diffarch.c:289 src/diffarch.c:627
#, c-format
msgid "Cannot stat file %s"
msgstr "Kan inte ta status på filen %s"

#
#
#: src/diffarch.c:295
#, c-format
msgid "%s: Not linked to %s\n"
msgstr "%s: Inte länkad till %s\n"

#
#
#: src/diffarch.c:312
#, c-format
msgid "%s: No such file or directory\n"
msgstr "%s: Ingen fil eller katalog\n"

#
#
#: src/diffarch.c:315
#, c-format
msgid "Cannot read link %s"
msgstr "Kan inte läsa länk %s"

#
#
#: src/diffarch.c:323
#, c-format
msgid "%s: Symlink differs\n"
msgstr "%s: Symbolisk länk olika\n"

#
#
#: src/diffarch.c:362
#, c-format
msgid "%s: Device numbers changed\n"
msgstr "%s: Enhetsnummer har ändrats\n"

#
#
#: src/diffarch.c:376
#, c-format
msgid "%s: Mode or device-type changed\n"
msgstr "%s: Mod eller enhetstyp har ändrats\n"

#
#
#: src/diffarch.c:415
#, c-format
msgid "%s: No longer a directory\n"
msgstr "%s: Inte längre en katalog\n"

#
#
#: src/diffarch.c:457 src/tar.c:232 src/update.c:176
#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Kan inte öppna filen %s"

#
#
#: src/diffarch.c:465
#, c-format
msgid "Cannot seek to %ld in file %s"
msgstr "Kan inte söka till %ld i filen %s"

#
#
#: src/diffarch.c:502 src/diffarch.c:695 src/diffarch.c:714
#, c-format
msgid "Cannot read %s"
msgstr "Kan inte läsa %s"

#
#
#: src/diffarch.c:504 src/diffarch.c:697 src/diffarch.c:716
#, c-format
msgid "%s: Could only read %d of %ld bytes\n"
msgstr "%s: Kunde bara läsa %d av %ld bytes\n"

#
#
#: src/diffarch.c:511 src/diffarch.c:527 src/diffarch.c:752
#, c-format
msgid "%s: Data differs\n"
msgstr "%s: Data är olika\n"

#
#
#. Lseek failed. Try a different method.
#: src/diffarch.c:576
msgid "Could not rewind archive file for verify"
msgstr "Kunde inte gå till början på arkivfilen för verifikation"

#
#
#: src/diffarch.c:601
#, c-format
msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header(s) detected"
msgstr "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"

#: src/extract.c:112
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %0.4o"
msgstr "%s: Kan inte ändra mod till %0.4o"

#: src/extract.c:147
#, c-format
msgid "%s: Could not change access and modification times"
msgstr "%s: Kunde inte ändra åtkomst- och modifieringstid"

#: src/extract.c:173
#, c-format
msgid "%s: Cannot lchown to uid %d gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare (lchown) till uid %d gid %d"

#: src/extract.c:179 src/extract.c:186
#, c-format
msgid "%s: Cannot chown to uid %d gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare (chown) till uid %d gid %d"

#: src/extract.c:239
#, c-format
msgid "%s: Cannot change owner to uid %d, gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare till uid %d, gid %d"

#: src/extract.c:331 src/extract.c:341 src/extract.c:639
#, c-format
msgid "%s: Could not write to file"
msgstr "%s: Kunde inte skriva till fil"

#: src/extract.c:344 src/extract.c:642
#, c-format
msgid "%s: Could only write %d of %d bytes"
msgstr "%s: Kunde bara skriva %d av %d bytes"

#: src/extract.c:544
msgid "Extracting contiguous files as regular files"
msgstr "Extraherar kontinuerliga filer som vanliga filer"

#: src/extract.c:556
#, c-format
msgid "%s: Could not create file"
msgstr "%s: Kunde inte skapa fil"

#
#
#: src/extract.c:618
#, c-format
msgid "%d at %d\n"
msgstr "%d vid %d\n"

#: src/extract.c:680
#, c-format
msgid "%s: Error while closing"
msgstr "%s: Fel vid stängning"

#: src/extract.c:708
#, c-format
msgid "%s: Could not create symlink to `%s'"
msgstr "%s: Kunde inte symboliskt länka till \"%s\""

#: src/extract.c:719
msgid "Attempting extraction of symbolic links as hard links"
msgstr "Försöker extrahera symboliska länkar som hårda länkar"

#: src/extract.c:754
#, c-format
msgid "%s: Could not link to `%s'"
msgstr "%s: Kunde inte länka till \"%s\""

#: src/extract.c:785
#, c-format
msgid "%s: Could not make node"
msgstr "%s: Kan inte skapa enhetsfil"

#: src/extract.c:808
#, c-format
msgid "%s: Could not make fifo"
msgstr "%s: Kunde inte skapa fifo"

#: src/extract.c:857
#, c-format
msgid "%s: Could not create directory"
msgstr "%s: Kan inte skapa katalog"

#
#
#: src/extract.c:866
#, c-format
msgid "Added write and execute permission to directory %s"
msgstr "Lade till skriv- och exekveringsrättigheter till katalog %s"

#: src/extract.c:904
#, c-format
msgid "Cannot extract `%s' -- file is continued from another volume"
msgstr "Kan inte extrahera \"%s\" -- filen fortsätter från en tidigare volym"

#
#
#: src/extract.c:912
msgid "Visible long name error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#
#
#: src/extract.c:918
#, c-format
msgid "Unknown file type '%c' for %s, extracted as normal file"
msgstr "Okänd filtyp \"%c\" för %s, extraherad som en normal fil"

#
#
#: src/increm.c:175 src/tar.c:449
msgid "Could not get current directory"
msgstr "Kunde inte komma åt namnet på aktuell katalog"

#
#
#: src/increm.c:180 src/tar.c:454
#, c-format
msgid "Could not get current directory: %s"
msgstr "Kunde inte komma åt namnet på aktuell katalog: %s"

#
#
#: src/increm.c:184
#, c-format
msgid "File name %s/%s too long"
msgstr "Filnamn %s%s är för långt"

#
#
#: src/increm.c:312
#, c-format
msgid "Cannot chdir to %s"
msgstr "Kan inte gå till katalogen %s"

#
#
#: src/increm.c:324 src/increm.c:447 src/update.c:123
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Kan inte ta status på %s"

#
#
#: src/increm.c:477
#, c-format
msgid "Directory %s has been renamed"
msgstr "Katalogen %s har bytt namn"

#
#
#: src/increm.c:488
#, c-format
msgid "Directory %s is new"
msgstr "Katalogen %s är ny"

#
#
#: src/increm.c:663
msgid "Unexpected EOF in archive"
msgstr "Oväntat filslut i arkivet"

#
#
#: src/increm.c:692
#, c-format
msgid "%s: Deleting %s\n"
msgstr "%s: Tar bort %s\n"

#
#
#: src/increm.c:694
#, c-format
msgid "Error while deleting %s"
msgstr "Fel inträffade vid borttagning av %s"

#
#
#: src/list.c:87
#, c-format
msgid "Omitting %s"
msgstr "Utelämnar %s"

#
#
#. error on first block
#: src/list.c:132
msgid "Hmm, this doesn't look like a tar archive"
msgstr "Hmm, det här ser inte ut som ett \"tar\" arkiv"

#
#
#. Fall through.
#. error after block of zeroes
#. error after header block
#: src/list.c:137
msgid "Skipping to next file header"
msgstr "Hoppar över data till nästa filhuvud"

#: src/list.c:145
#, c-format
msgid "block %10ld: ** Block of NULs **\n"
msgstr "block %10ld: ** Block av nolltecken **\n"

#: src/list.c:156
#, c-format
msgid "block %10ld: ** End of File **\n"
msgstr "block %10ld: ** Filslut **\n"

#
#
#: src/list.c:204
msgid "EOF in archive file"
msgstr "Filslut i arkivfilen"

#
#
#: src/list.c:216
#, c-format
msgid "Only wrote %ld of %ld bytes to file %s"
msgstr "Skrev bara %ld av %ld bytes till filen %s"

#: src/list.c:586 src/list.c:810
#, c-format
msgid "block %10ld: "
msgstr "block %10ld: "

#
#
#: src/list.c:625
msgid "Visible longname error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#
#
#: src/list.c:750 src/list.c:754
#, c-format
msgid " link to %s\n"
msgstr " länk till %s\n"

#
#
#: src/list.c:758
#, c-format
msgid " unknown file type `%c'\n"
msgstr " okänd filtyp \"%c\"\n"

#
#
#: src/list.c:775
msgid "--Volume Header--\n"
msgstr "--Volymhuvud--\n"

#
#
#: src/list.c:779
#, c-format
msgid "--Continued at byte %ld--\n"
msgstr "--Fortsätter vid byte %ld--\n"

#
#
#: src/list.c:784
msgid "--Mangled file names--\n"
msgstr "--Kodade filnamn--\n"

#
#
#: src/list.c:815 src/list.c:820
msgid "Creating directory:"
msgstr "Skapar katalog:"

#
#
#: src/mangle.c:68
msgid "Unexpected EOF in mangled names"
msgstr "Oväntat filslut i kodade namn"

#
#
#: src/mangle.c:99
#, c-format
msgid "Cannot rename %s to %s"
msgstr "Kan inte byta namn på %s till %s"

#
#
#: src/mangle.c:101
#, c-format
msgid "Renamed %s to %s"
msgstr "Bytte namn på %s till %s"

#
#
#: src/mangle.c:118
#, c-format
msgid "Cannot symlink %s to %s"
msgstr "Kan inte symboliskt länka från %s till %s"

#
#
#: src/mangle.c:121
#, c-format
msgid "Symlinked %s to %s"
msgstr "%s symboliskt länkad till %s"

#
#
#: src/mangle.c:125
#, c-format
msgid "Unknown demangling command %s"
msgstr "Okänt avkodningskommando %s"

#: src/rmt.c:89
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#
#
#: src/rmt.c:156
msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
msgstr "rmtd: Kan inte allokera buffert\n"

#
#
#: src/rmt.c:157
msgid "Cannot allocate buffer space"
msgstr "Kan inte allokera buffertplats"

#
#
#: src/rmt.c:276
msgid "rmtd: Premature eof\n"
msgstr "rmtd: För tidigt filslut\n"

#
#
#: src/rmt.c:277
msgid "Premature end of file"
msgstr "För tidigt filslut"

#
#
#: src/rmt.c:333
#, c-format
msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
msgstr "rmtd: Okänt kommando \"%c\"\n"

#
#
#: src/rmt.c:334
msgid "Garbage command"
msgstr "Okänt kommando"

#
#
#: src/rtapelib.c:240
msgid "exec/tcp: Service not available"
msgstr "exec/tcp: Servicen är inte tillgänglig"

#: src/rtapelib.c:245
msgid "stdin"
msgstr "standard in"

#: src/rtapelib.c:248
msgid "stdout"
msgstr "standard ut"

#
#
#. Bad problems if we get here.
#. In a previous version, _exit was used here instead of exit.
#: src/rtapelib.c:409
msgid "Cannot execute remote shell"
msgstr "Kan inte exekvera fjärrskal"

#: src/tar.c:150
#, c-format
msgid "Options `-%s' and `-%s' both want standard input"
msgstr "Flaggorna \"-%s\" och \"-%s\" vill båda läsa från standard in"

#
#
#: src/tar.c:179
msgid "Cannot read confirmation from user"
msgstr "Kan inte läsa bekräftelse från användaren"

#
#
#: src/tar.c:328 src/tar.c:516 src/tar.c:543 src/tar.c:567 src/tar.c:718
#, c-format
msgid "Cannot change to directory %s"
msgstr "Kan inte gå till katalogen %s"

#
#
#: src/tar.c:347
msgid "Missing filename after -C"
msgstr "Filnamn efter -C saknas"

#
#
#: src/tar.c:401 src/tar.c:443
msgid "Missing file name after -C"
msgstr "Filnamn efter -C saknas"

#
#
#: src/tar.c:605 src/tar.c:622
#, c-format
msgid "%s: Not found in archive"
msgstr "%s: Hittades inte i arkivet"

#
#
#: src/tar.c:1044 tests/genfile.c:51
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#
#
#: src/tar.c:1048
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/tar.c:1049
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are mandatory or optional\n"
"for short options too.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska respektive valfria argument till långa flaggor är\n"
"obligatoriska respektive valfria även för korta flaggor.\n"

#: src/tar.c:1053
msgid ""
"\n"
"Main operation mode:\n"
" -t, --list       list the contents of an archive\n"
" -x, --extract, --get  extract files from an archive\n"
" -c, --create      create a new archive\n"
" -d, --diff, --compare  find differences between archive and file system\n"
" -r, --append      append files to the end of an archive\n"
" -u, --update      only append files newer than copy in archive\n"
" -A, --catenate     append tar files to an archive\n"
"   --concatenate    same as -A\n"
"   --delete      delete from the archive (not on mag tapes!)\n"
msgstr ""
"\n"
"Operationsläge:\n"
" -t, --list       visa innehållet i arkivet\n"
" -x, --extract, --get  extrahera filer från arkivet\n"
" -c, --create      skapa ett nytt arkiv\n"
" -d, --diff, --compare  visa skillnader mellan filsystemet och arkivet\n"
" -r, --append      lägg till filer på slutet av arkivet\n"
" -u, --update      lägg till filer som är nyare än de i arkivet\n"
" -A, --catenate     lägg till innehållet i en arkivfil till arkivet\n"
"   --concatenate    samma som -A\n"
"   --delete      ta bort från arkivet (ej för arkiv på "
"magnetband!)\n"

#: src/tar.c:1066
msgid ""
"\n"
"Operation modifiers:\n"
" -W, --verify        attempt to verify the archive after writing it\n"
"   --remove-files     remove files after adding them to the archive\n"
" -k, --keep-old-files    don't overwrite existing files when extracting\n"
" -U, --unlink-first     remove each file prior to extracting over it\n"
"   --recursive-unlink   empty hierarchies prior to extracting "
"directory\n"
" -S, --sparse        handle sparse files efficiently\n"
" -O, --to-stdout      extract files to standard output\n"
" -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
" -g, --listed-incremental  handle new GNU-format incremental backup\n"
"   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable files\n"
msgstr ""
"\n"
"Modifiera operationslägen:\n"
" -W, --verify        försök verifiera arkivet efter det skapats\n"
"   --remove-files     ta bort filer efter de sparats i arkivet\n"
" -k, --keep-old-files    skriv inte över existerande filer vid "
"extrahering\n"
" -U, --unlink-first     ta bort gamla filer före de nya extraheras\n"
"   --recursive-unlink   ta bort kataloger före extrahering\n"
" -S, --sparse        hantera filer med hål mer effektivt\n"
" -O, --to-stdout      extrahera filer till standard ut\n"
" -G, --incremental     hantera gamla GNU formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
" -g, --listed-incremental  hantera gamla GNU formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
"   --ignore-failed-read  avsluta inte med felslutstatus p.g.a. oläsbara\n"
"               filer\n"

#: src/tar.c:1080
msgid ""
"\n"
"Handling of file attributes:\n"
"   --owner=NAME       force NAME as owner for added files\n"
"   --group=NAME       force NAME as group for added files\n"
"   --mode=OCTAL       force OCTAL as mode for added files\n"
"   --atime-preserve     don't change access times on dumped files\n"
" -m, --modification-time   don't extract file modified time\n"
"   --same-owner       try extracting files with the same ownership\n"
"   --numeric-owner     always use numbers for user/group names\n"
" -p, --same-permissions    extract all protection information\n"
"   --preserve-permissions  same as -p\n"
" -s, --same-order       sort names to extract to match archive\n"
"   --preserve-order     same as -s\n"
"   --preserve        same as both -p and -s\n"
msgstr ""
"\n"
"Hantering av filattribut:\n"
"   --owner=NAMN       sätt NAMN som ägare för adderade filer\n"
"   --group=NAMN       sätt NAMN som grupp för adderade filer\n"
"   --mode=OKTALT      sätt OKTALT som rättigheter för adderade "
"filer\n"
"   --atime-preserve     ändra inte åtkomsttider på arkiverade filer\n"
" -m, --modification-time   extrahera inte filers modifieringstid\n"
"   --same-owner       försök extrahera filer med samma ägare som i\n"
"                arkivet\n"
"   --numeric-owner     använd alltid tal för användar- och "
"gruppnamn\n"
" -p, --same-permissions    extrahera all åtkomstinformation\n"
"   --preserve-permissions  samma som -p\n"
" -s, --same-order       sortera namn som ska extraheras så de passar\n"
"                ihop med arkivet\n"
"   --preserve-order     samma som -s\n"
"   --preserve        samma som både -p och -s\n"

#: src/tar.c:1096
msgid ""
"\n"
"Device selection and switching:\n"
" -f, --file=ARCHIVE       use archive file or device ARCHIVE\n"
"   --force-local       archive file is local even if has a colon\n"
"   --rsh-command=COMMAND   use remote COMMAND instead of rsh\n"
" -[0-7][lmh]          specify drive and density\n"
" -M, --multi-volume       create/list/extract multi-volume archive\n"
" -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 bytes\n"
" -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies "
"-M)\n"
"   --new-volume-script=FILE  same as -F FILE\n"
"   --volno-file=FILE     use/update the volume number in FILE\n"
msgstr ""
"\n"
"Enhetsval och enhetsbyte:\n"
" -f, --file=ARKIV        använd arkivfil eller enhet ARKIV\n"
"   --force-local       arkivfilen är lokal även om namnet har "
"kolon\n"
"   --rsh-command=KOMMANDO   använd KOMMANDO i stället för rsh.\n"
" -[0-7][lmh]          ange enhet och densitet\n"
" -M, --multi-volume       skapa/visa/extrahera ett flervolymsarkiv\n"
" -L, --tape-length=ANTAL    byt band efter det att ANTAL x 1024\n"
"                 bytes skrivits\n"
" -F, --info-script=FIL     kör kommandofil FIL vid slutet av varje "
"band\n"
"                 (-M flaggan sätts också)\n"
"   --new-volume-script=FIL  samma som -F FIL\n"
"   --volno-file=FIL      använd/uppdatera volymnummer i FIL\n"

#: src/tar.c:1109
msgid ""
"\n"
"Device blocking:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCKS  BLOCKS x 512 bytes per record\n"
"   --record-size=SIZE     SIZE bytes per record, multiple of 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignore zeroed blocks in archive (means "
"EOF)\n"
" -B, --read-full-records    reblock as we read (for 4.2BSD pipes)\n"
msgstr ""
"\n"
"Blockhantering:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCK  BLOCK x 512 bytes per post\n"
"   --record-size=ANTAL    ANTAL bytes per post, multipel av 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignorera block med enbart nolltecken\n"
"                 (betyder filslut)\n"
" -B, --read-full-records    omblocka vid läsning (för 4.2BSD rör)\n"

#: src/tar.c:1117
msgid ""
"\n"
"Archive format selection:\n"
" -V, --label=NAME          create archive with volume name NAME\n"
"       REGEXP         at list/extract time, name is a regexp\n"
" -o, --old-archive, --portability  write a V7 format archive\n"
"   --posix            write a POSIX conformant archive\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -d)\n"
msgstr ""
"\n"
"Val av arkivformat:\n"
" -V, --label=NAMN          skapa ett arkiv med volymnamnet NAMN\n"
"       REGEXP         vid visning/extrahering, namnet är\n"
"                   ett reguljärt uttryck.\n"
" -o, --old-archive, --portability  skriv ett arkiv i V7 format\n"
"   --posix            skriv ett arkiv i POSIX format\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filtrera arkivet genom gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filtrera arkivet genom compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filtrera genom PROG (måste förstå -d)\n"

#: src/tar.c:1128
msgid ""
"\n"
"Local file selection:\n"
" -C, --directory DIR    change to directory DIR\n"
" -T, --files-from=NAME   get names to extract or create from file NAME\n"
"   --null         -T reads null-terminated names, disable -C\n"
"   --exclude=PATTERN   exclude files, given as a globbing PATTERN\n"
" -X, --exclude-from=FILE  exclude globbing patterns listed in FILE\n"
" -P, --absolute-names    don't strip leading `/'s from file names\n"
" -h, --dereference     dump instead the files symlinks point to\n"
"   --no-recurse      avoid descending automatically in directories\n"
" -l, --one-file-system   stay in local file system when creating "
"archive\n"
" -K, --starting-file=NAME  begin at file NAME in the archive\n"
msgstr ""
"\n"
"Välja lokala filer:\n"
" -C, --directory KATALOG  byt katalog till katalog\n"
" -T, --files-from=NAMN   hämta namn att extrahera från filen NAMN\n"
"   --null         -T läser namn åtskilda med nolltecken, -C "
"obrukbar\n"
"   --exclude=MÖNSTER   tag inte med filer som matchar MÖNSTER\n"
" -X, --exclude-from=FIL   tag inte med filer som matchar mönster i filen "
"FIL\n"
" -P, --absolute-names    tag inte bort inledande \"/\" från namn\n"
" -h, --dereference     arkivera det som symboliska länkar pekar på\n"
"   --no-recurse      gå inte automatiskt ned i kataloger\n"
" -l, --one-file-system   byt inte filsystem när arkivet skapas\n"
" -K, --starting-file=NAMN  börja arkivet med filen NAMN\n"

#: src/tar.c:1143
msgid ""
" -N, --newerÚTE      only store files newer than DATE\n"
"   --newer-mtime     compare date and time when data changed only\n"
"   --after-dateÚTE   same as -N\n"
msgstr ""
" -N, --newerÚTUM     arkivera bara filer nyare än DATUM\n"
"   --newer-mtime     jämför datum och tid endast för dataändringar\n"
"   --after-dateÚTUM   samma som -N\n"

#: src/tar.c:1149
msgid ""
"\n"
"Informative output:\n"
"   --help      print this help, then exit\n"
"   --version     print tar program version number, then exit\n"
" -v, --verbose     verbosely list files processed\n"
"   --checkpoint   print directory names while reading the archive\n"
"   --totals     print total bytes written while creating archive\n"
" -R, --block-number  show block number within archive with each message\n"
" -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
"   --confirmation  same as -w\n"
msgstr ""
"\n"
"Informativ utskrift:\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
" -v, --verbose     visa namn på alla filer som behandlas\n"
"   --checkpoint   visa katalognamn när arkivet läses\n"
"   --totals     visa antal skrivna bytes när arkivet skapas\n"
" -R, --block-number  visa blocknummer inom arkivet för varje meddelande\n"
" -w, --interactive   fråga efter konfirmation för varje steg\n"
"   --confirmation  samma som -w\n"

#: src/tar.c:1161
#, c-format
msgid ""
"\n"
"GNU tar before 1.12 cannot read `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
"is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
"Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
"ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; and FILE may be a file\n"
"or a device. *This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
msgstr ""
"\n"
"GNU tar före 1.12 kan inte läsa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"
"POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till tar.\n"
"Stöd för POSIX är bara delvis implementerat, så förlita er inte på det än.\n"
"ARKIV kan vara FIL, MASKIN:FIL eller ANVÄNDARE@MASKIN:FIL, och FIL kan vara\n"
"en fil eller en enhet. *Denna* \"tar\" har normalvärdena \"-f%s -b%d\".\n"

#: src/tar.c:1169
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <tar-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
msgstr "\nRapportera fel till <tar-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"

#: src/tar.c:1240
#, c-format
msgid "Old option `%c' requires an argument."
msgstr "Gammal flagga \"%c\" behöver ett argument"

#: src/tar.c:1282
msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga nu implicerad av --blocking-factor"

#: src/tar.c:1286
msgid "Obsolete option name replaced by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --blocking-factor"

#: src/tar.c:1296
msgid "Obsolete option name replaced by --read-full-records"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --read-full-records"

#: src/tar.c:1399
msgid "Obsolete option name replaced by --touch"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --touch"

#: src/tar.c:1420
msgid "More than one threshold date"
msgstr "Mer än en datumgräns"

#: src/tar.c:1425
#, c-format
msgid "Invalid date format `%s'"
msgstr "Ogiltigt datumformat \"%s\""

#: src/tar.c:1433 src/tar.c:1585 src/tar.c:1590
msgid "Conflicting archive format options"
msgstr "Motstridiga arkivformatsflaggor"

#: src/tar.c:1445
msgid "Obsolete option name replaced by --absolute-names"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --absolute-names"

#: src/tar.c:1457
msgid "Obsolete option name replaced by --block-number"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --block-number"

#: src/tar.c:1531 src/tar.c:1537 src/tar.c:1617
msgid "Conflicting compression options"
msgstr "Motstridiga komprimeringsflaggor"

#: src/tar.c:1553
msgid "Invalid group given on option"
msgstr "Ogiltig grupp given för flagga"

#: src/tar.c:1561
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Ogiltiga rättigheter given för flagga"

#: src/tar.c:1575
msgid "Invalid owner given on option"
msgstr "Ogiltig användare given för flagga"

#: src/tar.c:1602
#, c-format
msgid "Record size must be a multiple of %d."
msgstr "Poststorlek måste vara en multipel av %d"

#: src/tar.c:1695
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "Flaggorna \"-[0-7][lmh]\" stödjes inte av *detta* tar program"

#: src/tar.c:1705
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "\nCopyright (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/tar.c:1709
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN\n"
"garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"

#: src/tar.c:1713
msgid ""
"\n"
"Written by John Gilmore and Jay Fenlason.\n"
msgstr "\nFörfattad av John Gilmore och Jay Fenlason.\n"

#: src/tar.c:1741
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr "GNU finesser önskade i ett inkompatibelt arkivformat"

#: src/tar.c:1759
msgid "Multiple archive files requires `-M' option"
msgstr "Multipla arkivfiler kräver \"-M\" flaggan"

#: src/tar.c:1773
msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
msgstr "Vägrar fegt skapa ett tomt arkiv"

#: src/tar.c:1794
msgid "Options `-Aru' are incompatible with `-f -'"
msgstr "Flaggorna \"-Aru\" är inkompatibla med \"-f -\""

#: src/tar.c:1849
msgid "You must specify one of the `-Acdtrux' options"
msgstr "Du måste ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:1853
msgid "You may not specify more than one `-Acdtrux' option"
msgstr "Du kan endast ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:1901
msgid "Error exit delayed at end of execution"
msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd vid körningens slut"

#
#
#: src/update.c:94 src/update.c:257
msgid "This does not look like a tar archive"
msgstr "Det här ser inte ut som ett tar arkiv"

#
#
#: src/update.c:99 src/update.c:262
msgid "Skipping to next header"
msgstr "Hoppar till nästa filhuvud"

#
#
#: src/update.c:109
#, c-format
msgid "File %s\n"
msgstr "Fil %s\n"

#
#
#: src/update.c:197
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld reading %d bytes in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld vid läsning av %d bytes från fil %s"

#
#
#: src/update.c:202
#, c-format
msgid "%s: File shrunk by %d bytes, (yark!)"
msgstr "%s: Filen krympte med %d bytes, (huga!)"

#
#
#: src/update.c:237
msgid "Junk files\n"
msgstr "Skräpfiler\n"

#
#
#: src/update.c:273
#, c-format
msgid "file %s\n"
msgstr "fil %s\n"

#
#
#: src/update.c:279
#, c-format
msgid "Skip %ld\n"
msgstr "Hoppar över %ld\n"

#
#
#: src/update.c:296
msgid "Out of first loop\n"
msgstr "Ut ur den första slingan\n"

#: src/update.c:320
#, c-format
msgid "Saved %d blocks, need %d more\n"
msgstr "Sparade %d block, behöver %d till\n"

#: src/update.c:342
msgid "New record\n"
msgstr "Ny post\n"

#
#
#: src/update.c:349
#, c-format
msgid "Header type %d\n"
msgstr "Huvudtyp %d\n"

#
#
#: src/update.c:370
msgid "Deleting non-header from archive"
msgstr "Tar bort icke huvuddata från arkivet"

#
#
#: src/update.c:379
#, c-format
msgid "File %s "
msgstr "Fil %s"

#
#
#: src/update.c:385
msgid "Flush it\n"
msgstr "Spolar ut den\n"

#: src/update.c:393
#, c-format
msgid "Flushing %d blocks from %s\n"
msgstr "Kastar ut %d block från %s\n"

#
#
#: src/update.c:400
#, c-format
msgid "Block: %d <= %d "
msgstr "Block: %d <= %d "

#
#
#: src/update.c:407
#, c-format
msgid "Block %d left\n"
msgstr "Block %d kvar\n"

#
#
#: src/update.c:413
#, c-format
msgid "Final %d\n"
msgstr "Sista %d\n"

#
#
#: src/update.c:437
#, c-format
msgid "Need %d kept_in %d keep %d\n"
msgstr "Behöver %d sparat i block %d sparade %d\n"

#
#
#: src/update.c:449
msgid "Flush...\n"
msgstr "Spolar ut...\n"

#
#
#: src/update.c:463
#, c-format
msgid "Copying %d\n"
msgstr "Kopierar %d\n"

#: src/update.c:475
#, c-format
msgid "Now new %d need %d keep %d keep_in %d block %d/%d\n"
msgstr "Nu nya %d behöver %d håller %d håller_i %d block %d/%d\n"

#: src/update.c:499
msgid "Write record\n"
msgstr "Skriv post\n"

#
#
#: src/update.c:570
#, c-format
msgid "Fore to %x\n"
msgstr "Framåt till %x\n"

#
#
#. Lseek failed. Try a different method.
#: src/update.c:574
msgid "Could not re-position archive file"
msgstr "Kunde inte byta position i arkivfilen"

#: tests/genfile.c:56
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]...\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: %s [FLAGGA]...\n"

#: tests/genfile.c:59
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -l, --file-length   lenght of generated file\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -l, --file-length=TAL  TAL är längden på genererad fil i bytes\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.