Sharutils 4.2.1.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 19:00:45

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Sharutils 4.2.1.
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 19:00:45 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Meddelanden för sharutils 4.2.1. Alla kommentarer uppskattas, ju fler
desto bättre.

	Jan D.


# Swedish messages for tar
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# First Author Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.2 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sharutils 4.2.1\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/09/29 13:14:30 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/error.c:88
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:583
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är inte entydig\n"

#: lib/getopt.c:607
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagga \"--%s\" tillåter inget argument\n"

#: lib/getopt.c:612
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:629
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:658
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:662
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:688
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:691
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: okänd flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:727
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: lib/xmalloc.c:67
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet är slut"

#: src/shar.c:573
msgid "WARNING: not restoring timestamps. Consider getting and"
msgstr ""
"VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "

#: src/shar.c:575
msgid "installing GNU \\`touch', distributed in GNU File Utilities..."
msgstr "installera GNUs \"touch\" som medföljer GNU File Utilities..."

#: src/shar.c:586
msgid "failed to create locking directory"
msgstr "misslyckades med att skapa katalog för låsning"

#: src/shar.c:596 src/shar.c:2147
msgid "lock directory"
msgstr "katalog för låsning"

#: src/shar.c:596 src/shar.c:637
msgid "created"
msgstr "skapad"

#: src/shar.c:597 src/shar.c:637
msgid "failed to create"
msgstr "misslyckades med att skapa"

#: src/shar.c:627
msgid "Too many directories for mkdir generation"
msgstr "För många kataloger för mkdir skapande"

#: src/shar.c:687 src/shar.c:914
#, c-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Kan inte komma åt %s"

#: src/shar.c:740 src/shar.c:1874
msgid "-C is being deprecated, use -Z instead"
msgstr "-C kommer att tas bort, använd -Z i stället"

#: src/shar.c:793 src/unshar.c:366
msgid "Cannot get current directory name"
msgstr "Kan inte komma åt namnet på aktuell katalog"

#: src/shar.c:879
msgid "Must unpack archives in sequence!"
msgstr "Arkivdelar måste packas upp i rätt ordning!"

#: src/shar.c:880 src/shar.c:1413
msgid "Please unpack part"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel"

#: src/shar.c:880 src/shar.c:1414
msgid "next!"
msgstr "härnäst!"

#: src/shar.c:909
#, c-format
msgid "%s: Not a regular file"
msgstr "%s: Inte en normal fil"

#: src/shar.c:924
#, c-format
msgid "In shar: remaining size %ld\n"
msgstr "I shar: kvarvarande storlek %ld\n"

#. Change to another file.
#: src/shar.c:935 src/shar.c:1319
#, c-format
msgid "Newfile, remaining %ld, "
msgstr "Ny fil, återstår %ld,"

#: src/shar.c:936 src/shar.c:1320
#, c-format
msgid "Limit still %d\n"
msgstr "Begränsningen är fortfarande %d\n"

#: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
msgid "restore of"
msgstr "återskapning av"

#: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/shar.c:953 src/shar.c:1339
msgid "End of part"
msgstr "Slut på arkivdel"

#: src/shar.c:954 src/shar.c:1340
msgid "continue with part"
msgstr "fortsätt med arkivdel"

#: src/shar.c:967 src/shar.c:1430
#, c-format
msgid "Starting file %s\n"
msgstr "Påbörjar filen %s\n"

#: src/shar.c:1002
msgid "empty"
msgstr "tom"

#: src/shar.c:1003
msgid "(empty)"
msgstr "(tom)"

#: src/shar.c:1027
#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Filen %s kunde inte öppnas"

#: src/shar.c:1064
msgid "compressed"
msgstr "komprimerad"

#: src/shar.c:1065
msgid "gzipped"
msgstr "skapad av gzip"

#: src/shar.c:1065
msgid "binary"
msgstr "binär"

#: src/shar.c:1066
msgid "(compressed)"
msgstr "(komprimerad)"

#: src/shar.c:1067
msgid "(gzipped)"
msgstr "(skapad av gzip)"

#: src/shar.c:1068
msgid "(binary)"
msgstr "(binär)"

#: src/shar.c:1081
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte skapa ny process"

#: src/shar.c:1086 src/shar.c:1138
#, c-format
msgid "File %s (%s)"
msgstr "Fil %s (%s)"

#: src/shar.c:1132
msgid "text"
msgstr "text"

#: src/shar.c:1133
msgid "(text)"
msgstr "(text)"

#: src/shar.c:1179
msgid "overwriting"
msgstr "skriver över"

#: src/shar.c:1180
msgid "overwrite"
msgstr "skriva över"

#: src/shar.c:1181
msgid "[no, yes, all, quit] (no)?"
msgstr "[nej (n), ja (y), alla (a), avsluta (q)] (nej)?"

#: src/shar.c:1182
msgid "extraction aborted"
msgstr "återskapandet avbryts"

#: src/shar.c:1183 src/shar.c:1188
msgid "SKIPPING"
msgstr "HOPPAR ÖVER"

#: src/shar.c:1188
msgid "(file already exists)"
msgstr "(filen existerar)"

#: src/shar.c:1206
#, c-format
msgid "Saving %s (%s)"
msgstr "Sparar %s (%s)"

#: src/shar.c:1211
msgid "extracting"
msgstr "extraherar"

#: src/shar.c:1345
msgid "End of"
msgstr "Slut på"

#: src/shar.c:1346
msgid "archive"
msgstr "arkiv"

#: src/shar.c:1347
msgid "part"
msgstr "del"

#: src/shar.c:1349 src/shar.c:1455
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: src/shar.c:1350
msgid "is continued in part"
msgstr "fortsätter i arkivdel"

#: src/shar.c:1410
msgid "Please unpack part 1 first!"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel 1 först!"

#: src/shar.c:1427
msgid "STILL SKIPPING"
msgstr "FORTSÄTTER ATT HOPPA ÖVER"

#: src/shar.c:1434
msgid "continuing file"
msgstr "fortsätter med fil"

#: src/shar.c:1455
msgid "is complete"
msgstr "är komplett"

#: src/shar.c:1464
msgid "uudecoding file"
msgstr "uudecodar fil"

#: src/shar.c:1478
msgid "uncompressing file"
msgstr "dekomprimerar fil"

#: src/shar.c:1489
msgid "gunzipping file"
msgstr "gunzippar fil"

#: src/shar.c:1551
msgid "MD5 check failed"
msgstr "MD5 kontrollen misslyckades"

#: src/shar.c:1592
msgid "original size"
msgstr "ursprunglig storlek"

#: src/shar.c:1593
msgid "current size"
msgstr "aktuell storlek"

#: src/shar.c:1646
#, c-format
msgid "Opening `%s'"
msgstr "Öppnar \"%s\""

#: src/shar.c:1657
#, c-format
msgid "Closing `%s'"
msgstr "Stänger \"%s\""

#: src/shar.c:1669 src/unshar.c:302 src/uudecode.c:370 src/uuencode.c:211
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för ytterligare information.\n"

#: src/shar.c:1673 src/unshar.c:306
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/shar.c:1674
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"

#: src/shar.c:1677
msgid ""
"\n"
"Giving feedback:\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
" -q, --quiet, --silent  do not output verbose messages locally\n"
"\n"
"Selecting files:\n"
" -p, --intermix-type   allow -[BTzZ] in file lists to change mode\n"
" -S, --stdin-file-list  read file list from standard input\n"
"\n"
"Splitting output:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX  output to file PREFIX.01 through PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=SIZE  split archive, not files, to SIZE kilobytes\n"
" -L, --split-size-limit=SIZE  split archive, or files, to SIZE kilobytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Välja information:\n"
"   --help       visa denna hjälp text och terminera\n"
"   --version      visa version på programmet och terminera\n"
" -q, --quiet, --silent  använd inte pratglada meddelanden lokalt\n"
"\n"
"Välja filer:\n"
" -p, --intermix-type   tillåt -[BTzZ] i fillistor för att ändra lagring\n"
" -S, --stdin-file-list  läs fillista från standard in\n"
"\n"
"Dela arkivet:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX    gör filerna PREFIX.01 till PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=STORLEK  dela arkivet i STORLEK kbyte bitar,\n"
"                  individuella filer delas inte\n"
" -L, --split-size-limit=STORLEK  som ovan, individuella filer delas\n"

#: src/shar.c:1693
msgid ""
"\n"
"Controlling the shar headers:\n"
" -n, --archive-name=NAME  use NAME to document the archive\n"
" -s, --submitter­DRESS  override the submitter name\n"
" -a, --net-headers     output Submitted-by: & Archive-name: headers\n"
" -c, --cut-mark      start the shar with a cut line\n"
"\n"
"Selecting how files are stocked:\n"
" -M, --mixed-uuencode     dynamically decide uuencoding (default)\n"
" -T, --text-files       treat all files as text\n"
" -B, --uuencode        treat all files as binary, use uuencode\n"
" -z, --gzip          gzip and uuencode all files\n"
" -g, --level-for-gzip=LEVEL  pass -LEVEL (default 9) to gzip\n"
" -Z, --compress        compress and uuencode all files\n"
" -b, --bits-per-code=BITS   pass -bBITS (default 12) to compress\n"
msgstr ""
"\n"
"Kontroll av fält i arkivhuvudet:\n"
" -n, --archive-name=NAMN  använd NAMN för att dokumentera arkivet\n"
" -s, --submitter­RESS  ange explicit adress för arkiv inlämnaren\n"
" -a, --net-headers     lägg in Submitted-by: och Archive-name:\n"
" -c, --cut-mark      börja arkivet med en \"klipp-här\" rad\n"
"\n"
"Kontroll av hur filer lagras:\n"
" -M, --mixed-uuencode     avgör dynamiskt om uuencode behövs\n"
"                (standard värde: på)\n"
" -T, --text-files       behandla alla filer som text\n"
" -B, --uuencode        behandla alla filer som binär data,\n"
"                använd uuencode\n"
" -z, --gzip          kör gzip och uuencode på alla filer\n"
" -g, --level-for-gzip=NIVÅ   ge flaggan -NIVÅ till gzip\n"
"                (standard värde: 9)\n"
" -Z, --compress        kör compress och uuencode på alla filer\n"
" -b, --bits-per-code=BITAR   ge flaggan -bBITAR till compress\n"
"                (standard värde: 12)\n"

#: src/shar.c:1710
msgid ""
"\n"
"Protecting against transmission:\n"
" -w, --no-character-count   do not use `wc -c' to check size\n"
" -D, --no-md5-digest      do not use `md5sum' digest to verify\n"
" -F, --force-prefix      force the prefix character on every line\n"
" -d, --here-delimiter=STRING  use STRING to delimit the files in the shar\n"
"\n"
"Producing different kinds of shars:\n"
" -V, --vanilla-operation  produce very simple and undemanding shars\n"
" -P, --no-piping      exclusively use temporary files at unshar time\n"
" -x, --no-check-existing  blindly overwrite existing files\n"
" -X, --query-user     ask user before overwriting files (not for Net)\n"
" -m, --no-timestamp    do not restore file modification dates & times\n"
" -Q, --quiet-unshar    avoid verbose messages at unshar time\n"
" -f, --basename      restore in one directory, despite hierarchy\n"
"   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
msgstr ""
"\n"
"Skydd mot överföringsfel:\n"
" -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla storleken\n"
" -D, --no-md5-digest      använd inte \"md5sum\" för kontroll\n"
" -F, --force-prefix      skriv prefixtecknet på alla rader\n"
" -d, --here-delimiter=STRÄNG  skilj filer åt i arkivet med STRÄNG\n"
"\n"
"Olika typer av skalarkiv:\n"
" -V, --vanilla-operation  gör enkla arkiv som använder få kommandon\n"
" -P, --no-piping      använd alltid temporärfiler vid uppackning\n"
" -x, --no-check-existing  skriv över existerande filer vid uppackning\n"
" -X, --query-user     fråga uppackaren om filer ska skrivas över\n"
"              (inte för arkiv till nätet)\n"
" -m, --no-timestamp    återskapa inte filers modifieringstid\n"
" -Q, --quiet-unshar    undvik pratglada meddelanden vid uppackning\n"
" -f, --basename      packa upp filer i en katalog, oavsett hierarki\n"
"   --no-i18n       skapa inte internationaliserade skalarkiv\n"

#: src/shar.c:1728
msgid ""
"\n"
"Option -o is required with -l or -L, option -n is required with -a.\n"
"Option -g implies -z, option -b implies -Z.\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggan -o krävs tillsammans med -l eller -L,\n"
"flaggan -n krävs tillsammans med -a.\n"
"Flaggan -g medför -z, flaggan -b medför -Z.\n"

#: src/shar.c:1814
msgid "DEBUG was not selected at compile time"
msgstr "DEBUG valdes inte när programmet kompilerades"

#: src/shar.c:1835
#, c-format
msgid "Hard limit %dk\n"
msgstr "Hård begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:1902
#, c-format
msgid "Soft limit %dk\n"
msgstr "Mjuk begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:2003
msgid "WARNING: No user interaction in vanilla mode"
msgstr "VARNING: Ingen användarinteraktion i \"vanilla\" läge"

#: src/shar.c:2014
msgid "WARNING: Non-text storage options overridden"
msgstr "VARNING: Lagrings flaggor för icke text åsidosatta"

#: src/shar.c:2070
msgid "No input files"
msgstr "Inga in filer"

#: src/shar.c:2076
msgid "Cannot use -a option without -n"
msgstr "Flaggan -a kan inte användas utan -n"

#: src/shar.c:2082
msgid "Cannot use -l or -L option without -o"
msgstr "Flaggan -l eller -L kan inte användas utan -o"

#: src/shar.c:2094
msgid "PLEASE avoid -X shars on Usenet or public networks"
msgstr ""
"Vänligen undvik -X för skalarkiv som ska till Usenet eller offentliga "
"nätverk"

#: src/shar.c:2135
msgid "You have unpacked the last part"
msgstr "Du har packat upp den sista arkivdelen"

#: src/shar.c:2137
#, c-format
msgid "Created %d files\n"
msgstr "Skapade %d filer\n"

#: src/shar.c:2147
msgid "removed"
msgstr "borttagen"

#: src/shar.c:2148
msgid "failed to remove"
msgstr "kunde inte ta bort"

#: src/unshar.c:158
#, c-format
msgid "Found no shell commands in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon i %s"

#: src/unshar.c:174
#, c-format
msgid "%s looks like raw C code, not a shell archive"
msgstr "%s ser ut som C kod, inte som ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:210
#, c-format
msgid "Found no shell commands after `cut' in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon efter \"klipp-här\" i %s"

#. Cut here message lied to us.
#: src/unshar.c:231
#, c-format
msgid "%s is probably not a shell archive"
msgstr "%s är förmodligen inte ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:232
#, c-format
msgid "The `cut' line was followed by: %s"
msgstr "\"klipp-här\"-raden följdes av: %s"

#: src/unshar.c:258
msgid "Starting `sh' process"
msgstr "Startar en skalprocess"

#: src/unshar.c:307
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -d, --directory=DIRECTORY  change to DIRECTORY before unpacking\n"
" -c, --overwrite       pass -c to shar script for overwriting files\n"
" -e, --exit-0        same as `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRING    split concatenated shars after STRING\n"
" -f, --force         same as `-c'\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"If no FILE, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -d, --directory=KATALOG   gå till KATALOG före uppackning\n"
" -c, --overwrite       ge -c flaggan till arkivet för överskrivning\n"
" -e, --exit-0        samma sak som `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRÄNG    dela upp ihoplagda arkiv vid STRÄNG\n"
" -f, --force         samma sak som \"-c\"\n"
"   --help         visa denna hjälp text och terminera\n"
"   --version        visa version på programmet och terminera\n"
"\n"
"Om ingen FIL ges så läses standard in.\n"

#: src/unshar.c:384
#, c-format
msgid "Cannot chdir to `%s'"
msgstr "Kan inte gå till katalog \"%s\""

#: src/unshar.c:441
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/uudecode.c:98 src/uudecode.c:196
#, c-format
msgid "%s: Short file"
msgstr "%s: Stympad fil"

#: src/uudecode.c:141
#, c-format
msgid "%s: No `end' line"
msgstr "%s: \"end\" rad saknas"

#: src/uudecode.c:205
#, c-format
msgid "%s: data following `=' padding character"
msgstr "%s: det finns data efter utfyllnadstecknet \"=\" "

#: src/uudecode.c:229 src/uudecode.c:237 src/uudecode.c:251
#, c-format
msgid "%s: illegal line"
msgstr "%s: felaktig rad"

#: src/uudecode.c:289
#, c-format
msgid "%s: No `begin' line"
msgstr "%s: \"begin\" rad saknas"

#: src/uudecode.c:321
#, c-format
msgid "%s: Illegal ~user"
msgstr "%s: Otillåten ~user"

#: src/uudecode.c:328
#, c-format
msgid "%s: No user `%s'"
msgstr "%s: Det finns ingen användare \"%s\""

#: src/uudecode.c:374
#, c-format
msgid "Usage: %s [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FILER]...\n"

#: src/uudecode.c:375
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory to short options too.\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -v, --version      output version information and exit\n"
" -o, --output-file=FILE  direct output to FILE\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -h, --help        visa denna hjälp text och terminera\n"
" -v, --version      visa version på programmet och terminera\n"
" -o, --output-file=FIL  skriv resultatet till FIL\n"

#: src/uuencode.c:198
msgid "Read error"
msgstr "Fel vid läsning"

#: src/uuencode.c:215
#, c-format
msgid "Usage: %s [INFILE] REMOTEFILE\n"
msgstr "Användning: %s [LOKAL_FIL] ICKE_LOKAL_FIL\n"

#: src/uuencode.c:216
msgid ""
"\n"
" -h, --help   display this help and exit\n"
" -m, --base64  use base64 encoding as of RFC1521\n"
" -v, --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
" -h, --help   visa denna hjälp text och terminera\n"
" -m, --base64  använd base64 kodning enligt RFC1521\n"
" -v, --version  visa version på programmet och terminera\n"

#: src/uuencode.c:297
msgid "Write error"
msgstr "Skriv fel"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.