fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-26 22:58:24

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: fileutils
   Date:   Thu, 26 Sep 1996 22:58:24 +0200
   ------

Några kommentarer till de nya översättningarna av fileutils.

> #: src/cp-aux.c:74 src/install.c:614 src/ln.c:339 src/mv.c:399
> " nil, existing  nurerade om det redan finns numrerade, annars enkla\n"
          ^^^
          stavfel

> #: src/cp-aux.c:44
> #, fuzzy
> msgid ""
> " -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
> msgstr ""
> " -i, --interactive      fråga före något skrivs över\n"

fråga innan något...

> #: src/dd.c:1091
> msgid ""
> " of=FILE     write to FILE instead of stdout, don't truncate file\n"
> msgstr ""
> " of=FIL     skriv FIL istället för standard ut, stympa inte filen\n"

skriv på FIL...


> #: src/du.c:220
> msgid ""
> "Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n"
> "\n"
> " -a, --all       write counts for all files, not just directories\n"
> " -b, --bytes      print size in bytes\n"
> " -c, --total      produce a grand total\n"
> " -D, --dereference-args dereference PATHs when symbolic link\n"
> " -h, --human-readable print sizes in human readable format (e.g., 1K
>234M "
> "2G)\n"
> " -k, --kilobytes    use 1024-byte blocks, not 512 despite "
> "POSIXLY_CORRECT\n"
> " -l, --count-links   count sizes many times if hard linked\n"
> " -L, --dereference   dereference all symbolic links\n"
> " -m, --megabytes    use 1024K-byte blocks, not 512 despite "
> "POSIXLY_CORRECT\n"
> " -S, --separate-dirs  do not include size of subdirectories\n"
> " -s, --summarize    display only a total for each argument\n"
> " -x, --one-file-system skip directories on different filesystems\n"
> "   --help      display this help and exit\n"
> "   --version     output version information and exit\n"
> msgstr ""
> "Summera diskanvändningen för varje FIL, rekursivt för kataloger.\n"
> "\n"
> " -a, --all       skriv ut värden för alla filer, inte bara
>kataloger\n"
> " -b, --bytes      skriv storlek i byte\n"
> " -c, --total      rapportera totalsumman\n"
> " -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M
>2G)\n"
> " -k, --kilobytes    använd 1024-byteblock, inte 512, trots "
> "POSIXLY_CORRECT\n"
> " -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"
> " -m, --megabytes    använd 1024K-byteblock, inte 512, trots "
> "POSIXLY_CORRECT\n"
> " -s, --summarize    visa bara summan för varje argument\n"
> " -x, --one-file-system hoppa över kataloger på andra filsystem\n"
> " -D, --dereference-args följ SÖKVÄGar när de är symboliska länkar\n"
> " -L, --dereference   följ alla symboliska länkar\n"
> " -S, --separate-dirs  ta inte med storlek på underkataloger\n"
> "   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
> "   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"

Varför har du bytt ordning på raderna?

> #: src/install.c:596
> msgid ""
> "In first two formats, copy SOURCE to DEST or multiple SOURCE(s) to\n"
> msgstr ""
> "De första två formaten kopierar KÄLLA till DEST eller flera KÄLL(a/or)
>till\n"

Skulle man inte kunna nöja sig med "flera KÄLLOR"? Det kan iofs bara vara
en källa, men "flera källa" låter lite löjligt. Det gör iofs "multiple source"
också.

> #: src/ln.c:321
> msgid ""
> "Link SOURCE to DEST (. by default), or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n"
> msgstr ""
> "Länka KÄLLA till DEST (. om inget anges), eller flera KÄLL(a/or) till\n"

Samma sak.


> #: src/ls.c:2688
> msgid ""
> "   --color[=WHEN]     control whether color is used to distinguish "
> "file\n"
> "                types. WHEN may be `never', `always', or "
> "`auto'\n"
> msgstr ""
> "   --color[=NÄR]     ange om färger skall användas för att\n"
> "                särskilja filer. NÄR får vara \"never\",\n"
> "                \"always\" eller \"auto\"\n"
> "                eller \"tty\" (om utskrift på terminal)\n"

Var kommer den sista raden ifrån? Den finns inte i orginalet.


> #: src/ls.c:2728
> msgid ""
> "By default, color is not used to distinguish types of files. That is\n"
> "equivalent to using --color=none. Using the --color option without the\n"
> "optional WHEN argument is equivalent to using --color=always. With\n"
> "--color=auto, color codes are output only if standard output is connected\n"
> "to a terminal (tty).\n"
> msgstr ""
> "Normalt används inte färger för att särskilja filtyper. Det är
>likvärdigt\n"
> "med att ange --color=none. Att använda flaggan --color utan något NÄR är\n"
> "detsamma som att ange --color=auto, färgkoder skrivs om standardut är en\n"
> "terminal (tty).\n"

Här har du råkat hoppa över en rad.


>
> #: src/mknod.c:66
> msgid ""
> " -m, --mode=MODE  set permission mode (as in chmod), not 0666 - umask\n"
> msgstr ""
> " -m, --mode=MODE  sätt rättigheter (enligt chmod), inte 0666 - umask\n"
        ^^^^
        MOD

>
>
> #: src/mv.c:385
> msgid ""
> " -b, --backup         make backup before removal\n"
> " -i, --interactive      prompt before overwrite\n"
> " -V, --version-control=WORD  override the usual version control\n"
> msgstr ""
> " -b, --backup         gör säkerhetskopior före något tas bort\n"

innan något tas bort

> " -i, --interactive      fråga före överskrivning\n"

Du använde uttrycket "fråga innan något skrivs över" på ett annat ställe.
Du kanske borde använda samma för att vara konsekvent.

> " -V, --version-control=WORD  ersätt den vanliga versionshanteringen\n"
              ^^^^
              ORD

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.