Re: Ny version (3.13a) av fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-27 19:05:34

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Ny version (3.13a) av fileutils
   Date:   Fri, 27 Sep 1996 19:05:34 +0200 (MET DST)
   ------

Hej.

Några kommentarer på nya och ändrade poster.

> "Versionhanteringen kan styras med VERSION_CONTROL, som kan ha värdena\n"
> "\n"
> " t, numbered   gör numrerade säkerhetskopior\n"
> " nil, existing  nurerade om det redan finns numrerade, annars enkla\n"
	-------------^^^--------

> #: src/cp.c:391
> msgid "missing destination file"
> msgstr "utelämnad destinationsfil"

destinationsfil saknas?

> #: src/dircolors.c:451
> msgid ""
> "the options to output dircolors' internal database and\n"
> "to select a shell syntax are mutually exclusive"
> msgstr ""
> "flagorna för att visa dircolors interna databas och för att välja\n"
  ^^^^^^^^
> "skalsyntax är ömsesidigt uteslutande"

"välja skalsyntax" -> "välja en skalsyntax"

> msgstr ""
> "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n"

Hmm, kan man byta ut DEST med MÅL?

> #: src/dircolors.c:488
> msgid "no SHELL environment variable, and no shell type option given"
> msgstr "ingen SHELL-miljövariabel, och ingen flagga som styr skalvariant angiven"
> 

"som styr" -> "för" så blir det lite kortare.

> "Kopiera en fil med konvertering och formattering enligt flaggorna.\n"
> "\n"
> " bs=BYTE     framtvinga ibs=BYTE och obs=BYTE\n"
> " cbs=BYTE    konvertera BYTE byte åt gången\n"

Tydligare med ANTAL. En byte, flera byte ger förvirring. Den engelska
varianten har ju fördelen att kunna säga bytes.

> " count=BLOCK   kopiera bara BLOCK inblock\n"
> " ibs=BYTE    läs BYTE byte åt gången\n"

> " obs=BYTE    skriv BYTE byte åt gången\n"

> " seek=BLOCK   hoppa över BLOCK obs-stora block från början av utfil\n"
> " skip=BLOCK   hoppa över BLOCK ibs-stora block från början av infil\n"

Även här kan ANTAL användas.

> "BYTE kan ha suffix: xM för multiplikation med M, c för x1, w för x2,\n"
> "b för x512, k för x1024. Möjliga NYCKELORD är:\n"

Du använde ändelse för suffix tidigare. Även här?

> "Summarize disk usage of each FILE, recursively for directories.\n"
> "\n"

> msgstr ""
> "Summera diskanvändningen för varje FIL, rekursivt för kataloger.\n"

Summarize betyder nog sammanfatta.

> " -a, --all       skriv ut värden för alla filer, inte bara kataloger\n"
> " -b, --bytes      skriv storlek i byte\n"
> " -c, --total      rapportera totalsumman\n"

-D är här i originalet.

> " -h, --human-readable skriv storlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)\n"
> " -k, --kilobytes    använd 1024-byteblock, inte 512, trots "
> "POSIXLY_CORRECT\n"
> " -l, --count-links   räkna storlek flera gånger för hårda länkar\n"

-L är här i originalet.

> " -m, --megabytes    använd 1024K-byteblock, inte 512, trots "
> "POSIXLY_CORRECT\n"

Och -S är här.

> " -s, --summarize    visa bara summan för varje argument\n"
> " -x, --one-file-system hoppa över kataloger på andra filsystem\n"


> "By default, color is not used to distinguish types of files. That is\n"
> "equivalent to using --color=none. Using the --color option without the\n"
> "optional WHEN argument is equivalent to using --color=always. With\n"
> "--color=auto, color codes are output only if standard output is connected\n"
> "to a terminal (tty).\n"


> "Normalt används inte färger för att särskilja filtyper. Det är likvärdigt\n"
> "med att ange --color=none. Att använda flaggan --color utan något NÄR är\n"
> "detsamma som att ange --color=auto, färgkoder skrivs om standardut är en\n"
> "terminal (tty).\n"

Stämmer inte med originalet.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.