Re: glibc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-27 17:19:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: glibc 
   Date:   Fri, 27 Sep 1996 17:19:55 +0200
   ------


>hälften av alla meddelande,

Vill bara påpeka att det heter "alla meddelanden", dvs. bestämd form. Precis 
som t.ex. "alla bananer". Substantiv i fjärde deklinationen har -n i pluralis. 
Täcken, äpplen, meddelanden, erbjudanden etc.

Fjärde deklinationen är förmodligen ursprungligen någon gammal skum tysk 
import, så det kan bli lite hur som helst i vissa dialekter. Men vi håller oss 
lämpligen till skriftspråk här, och då är reglerna solklara.

Många påpekanden :-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.