glibc

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-26 23:37:37

Hejsan,

Jag har suttit och pillat lite med GNU's libc. Har iofs bara hunnit med ungefär
hälften av alla meddelande, men kommentarer är välkomna. Inkluderar filen...

(Hoppas att detta inlägg kommer iväg. Testar Solstice mail client...)

--
Morgan Ericsson, LINES Project				   
Department of Mathematics, Statistics and Computer Science
Växjö University

# GNU libc message catalog of translations
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 1.94\n"
"POT-Creation-Date: 1996-09-08 3:45\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+DIST\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: ENCODING\n"

#: sunrpc/rpc_main.c:80
#, c-format
msgid "    %s [-c | -h | -l | -m] [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "    %s [-c | -h | -l | -m] [-o utdata-fil] [indata-fil]\n"

#: sunrpc/rpc_main.c:83
#, c-format
msgid "    %s [-s udp|tcp]* [-o outfile] [infile]\n"
msgstr "    %s [-s udp|tcp]* [-o utdata-fil] [indata-fil]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:612
msgid "    rpcinfo -b prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -b programnr versionsnr\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:613
msgid "    rpcinfo -d prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -d programnr versionsnr"

#: sunrpc/rpcinfo.c:611
msgid "    rpcinfo -p [ host ]\n"
msgstr "    rpcinfo -p [ värddator]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:610
msgid "    rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "    rpcinfo [ -n portnr ] -t värddator programnr [ versionsnr ]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:517
msgid "  program vers proto  port\n"
msgstr "  program vers proto  port\n"

#: time/zic.c:425
#, c-format
msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
msgstr " (regel från \"%s\", rad %d)"

#: locale/programs/ld-collate.c:360 locale/programs/ld-ctype.c:1233
msgid " done\n"
msgstr " färdig\n"

#: time/zic.c:422
#, c-format
msgid "\"%s\", line %d: %s"
msgstr "\"%s\", rad %d: %s"

#: time/zic.c:946
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zon %s\" rad och -l flaggan är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:954
#, c-format
msgid "\"Zon %s\" rad -p option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zon %s\" rad och -p flaggan är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:759
#, c-format
msgid "%s in ruleless zone"
msgstr "%s i en regellös zon"

#: assert/assert.c:48
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%s     `%s' misslyckade\n"

#: assert/assert-perr.c:46
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"

#: stdio-common/psignal.c:48
#, c-format
msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
msgstr "%s%sOkänd signal %d\n"

#: sunrpc/rpc_util.c:258
#, c-format
msgid "%s, line %d: "
msgstr "%s, rad %d: "

#: time/zic.c:2140
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: %d "
#sign som i visa eller tecken?

#: locale/programs/charmap.c:176
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"

#: time/zic.c:1431
#, c-format
msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa %s: %s\n"

#: time/zic.c:2119
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa katalogen %s: %s\n"

#: time/zic.c:613
#, c-format
msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa länk från %s till %s: %s\n"

#: time/zic.c:784
#, c-format
msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna %s: %s\n"

# borde kanske vara "kunde"....?

#: time/zic.c:852
#, c-format
msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
msgstr "%s: Fel uppstod när %s skulle stängas: %s\n"

#: time/zic.c:846
#, c-format
msgid "%s: Error reading %s\n"
msgstr "%s: Fel uppstod när %s skulle läsa\n"

#: time/zic.c:1495
#, c-format
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: Fel uppstod under skrivning till %s\n"

#: time/zdump.c:258
#, c-format
msgid "%s: Error writing standard output "
msgstr "%s: Fel uppstod under skrivning till standard utmatningen"

#: time/zic.c:831
#, c-format
msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
msgstr "%s: Skott linje i icke-skottsekunds fil"

#: time/zic.c:362
#, c-format
msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
msgstr "%s: Minnet är slut: %s\n"

#: time/zic.c:528
#, c-format
msgid "%s: More than one -L option specified\n"
msgstr "%s: Mer än en -L flagga har specificerats\n"

#: time/zic.c:488
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: Mer än en -d flagga har specificerats"

#: time/zic.c:498
#, c-format
msgid "%s: More than one -l option specified\n"
msgstr "%s: Mer än en -l flagga har specificerats"

#: time/zic.c:508
#, c-format
msgid "%s: More than one -p option specified\n"
msgstr "%s: Mer än en -p flagga har specificerats"

#: time/zic.c:518
#, c-format
msgid "%s: More than one -y option specified\n"
msgstr "%s: Mer än en -y flagga har specificerats"

#: time/zic.c:1846
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: kommandot var '%s', resultatet blev %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:593 locale/programs/locfile.c:878
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: fel i tillståndsmaskinen"

#: posix/getopt.c:686
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:689
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: felaktig flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:610
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan `%c%s' tillåter inte ett argument\n"

#: posix/getopt.c:581
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan `%s' är tvetydigt\n"

#: posix/getopt.c:627
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan `%s' kräver ett argument\n"

#: posix/getopt.c:605
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan `--%s' tillåter inte ett argument"

#: posix/getopt.c:725
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: sunrpc/rpc_main.c:146
#, c-format
msgid "%s: output would overwrite %s\n"
msgstr "%s: utdata skulle skriva över %s\n"
#kommer att?

#: time/zic.c:838 time/zic.c:1249 time/zic.c:1269
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: panik: felaktigt l_value %s\n"
#vänster_värde, l_värde?

#: locale/programs/charmap.c:600
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: för tidigt slut på fil"

#: sunrpc/rpc_main.c:152
#, c-format
msgid "%s: unable to open "
msgstr "%s: kan inte öppna "

#: posix/getopt.c:660
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga `%c%s'\n"

#: posix/getopt.c:656
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga `--%s'\n"

#: time/zic.c:447
#, c-format
msgid ""
"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d "
"directory ]\n"
"\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
msgstr ""
"%s: används %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregeler ] [ -d "
"katalog ]\n"
"\t[ -L skottsekunder ] [ -y årärsort ] [ filnamn ... ]\n"

#: time/zdump.c:165
#, c-format
msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
msgstr "%s: används %s [ -v ] [ -c avklipp ] zonnamn ... \n"

#: sunrpc/clnt_perr.c:125
#, c-format
msgid "(unknown authentication error - %d)"
msgstr "{okänt autentifikations-fel - %d)"

#: sunrpc/rpcinfo.c:555
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänt)"

#: catgets/gencat.c:244
msgid "*standard input*"
msgstr "*standard inmatning*"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr ".lib sektionen i a.out är förstörd"

#: inet/rcmd.c:325
msgid ".rhosts fstat failed"
msgstr ".rhosts fstat-anrop misslyckades"

#: inet/rcmd.c:321
msgid ".rhosts lstat failed"
msgstr ".rhosts lstat-anrop misslyckades"

#: inet/rcmd.c:323
msgid ".rhosts not regular file"
msgstr ".rhosts är inte en vanligt fil"

#: inet/rcmd.c:329
msgid ".rhosts writeable by other than owner"
msgstr ".rhosts är skrivbar av andra än ägaren"

#: sunrpc/clnt_perr.c:112 sunrpc/clnt_perr.c:133
#, c-format
msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
msgstr "; låg version = %lu, hög version = %lu"
#Hmm... Vad menas

#: sunrpc/clnt_perr.c:119
msgid "; why = "
msgstr "; varför = "

#: locale/programs/ld-ctype.c:325
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP> tecknet måste inte tillhöra klass `%s'"

#: locale/programs/ld-ctype.c:316
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP> tecknet tillhör inte klass `%s'"

#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.