Re: gcal 2.01, första versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-10 19:35:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: gcal 2.01, första versionen 
   Date:   Tue, 10 Sep 1996 19:35:23 +0200
   ------


>"helgdagar i USA" kanske?

Bra!

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.