Re: kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-11 13:10:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: kommentarer till sh-utils
   Date:   Sun, 11 Aug 1996 12:10:10 +0100
   ------

>
>> Jag måste erkänna att jag inte begriper det här. Vad är det för någon lokal
>> man syftar på? "Tid lokalt" förstår jag, men "tid enligt lokal" är grekiska
>> för mig.
>
>Man väljer vilken "lokal" som skall styra vilket språk som skall
>användas i meddelanden, hur tidet skall skrivas, m.m. Det engelska
>ordet är "locale", och efter viss diskussion tidigare så översatte vi
>det med "lokal".

Ok, jag orkade inte läsa hela brevskörden efter semestern, så jag missade
den diskussionen. (Även om jag fortfarande tycker "lokal" är lite
kryptiskt.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.