Re: kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-11 15:01:00

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@hal.cling.gu.se>
   Subject: Re: kommentarer till sh-utils
   Date:   Sun, 11 Aug 1996 15:01:00 +0200
   ------


#: src/who-users.c:266
msgid " old "
msgstr "länge"

JL> Att översätta "old" med "länge" är förmodligen riktigt, men hur används ordet
JL> egentligen. Ska det dessutom inte vara två blanktecken, " länge "?


#: src/who-users.c:605
msgid ""
" -i, -u, --idle  add user idle time as HOURS:MINUTES, . or old\n"
" -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som
TIMMAR:MINUTER,\n"
"          . eller länge\n"

JL> Det här är rena grekiskan för mig. "länge"?????

Samma "länge" som ovan. Men det skulle kanske bli tydligare om man
skreve

"          . eller \"länge\"\n"

F.ö. anser jag att "who" fungerar ganska dåligt nu för tiden när allt
fler (anställda) har en egen burk på skrivbordet och inte loggar ut
speciellt ofta.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.