Re: kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-10 17:22:04

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: kommentarer till sh-utils
   Date:   Sat, 10 Aug 1996 17:22:04 +0200 (MET)
   ------

> Date: Sat, 10 Aug 1996 12:44:36 +0100
> Old-From: jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> #: src/stty.c:628
> "tolkas TECKEN ordagrant, eller kodat som i ^c, 0x37, 0177 eller 127;\n"
> "specialvärde ^- eller undef används för att stänga av specialtecken.\n"
> 
> specialvärdeNA

Nej, specialvärdeT. "specialvärdet ^-" är ett element i uppräkningen
av olika tänkbara TECKEN.

> #: src/stty.c:1618
> msgid "<undef>"
> msgstr "<undef>"
> 
> Det här är förmodligen något jag har missat, men varför översätts inte "undef"?
> Det verkar lite meningslöst att ha med det i po-filen annars.

"undef" är ett annat tänkbart tecken i uppräkningen ovan. Eftersom vi
inte kan påverka vilket ord som skall användas som argument, så kanske
vi inte bör ändra på utdata heller. Jag tycker det skulle kunna bli
förvirrande.

> #: src/who-users.c:266
> msgid " old "
> msgstr "länge"
> 
> Att översätta "old" med "länge" är förmodligen riktigt, men hur används ordet
> egentligen. Ska det dessutom inte vara två blanktecken, " länge "?

Vi diskuterade det här litegrann tidigare. Den här texten hamnar i en
kolumn som anger hur länge man varit inaktiv. I orginalet är det
"HH:MM", " . ", eller " old ". Det är detta "old" som översatts med
"länge". Kolumnen är fem tecken bred, varför det finns blanktecken i
orginalet men inte i översättningen.

När jag tänker på saken så har vi missat det här med kolumnbredd i
motsvarande rubriktexter.

> #: src/who-users.c:447
> msgid "USER"
> msgstr "ANVÄNDARE"

Detta skrivs ut med en printf-sats, så strängarna behöver inte vara
lika långa, men det är bara tillåtet med 8 tecken, så den svenska är
för lång.

> #: src/who-users.c:449
> msgid "MESG "
> msgstr "MEDD "

Ok.

> #: src/who-users.c:450
> msgid "LINE"
> msgstr "LINJE"

Ok, (printf-styrt, också 8 tecken).

> #: src/who-users.c:451
> msgid "LOGIN-TIME  "
> msgstr "INLOGGNINGSTID"

Ett tecken för långt. Eller egentligen två, minst ett blanktecknen
behövs för att separera rubriken från nästa rubrik.

> #: src/who-users.c:453
> msgid "IDLE "
> msgstr "INAKTIV "

Också för långt.

> Jag måste erkänna att jag inte begriper det här. Vad är det för någon lokal
> man syftar på? "Tid lokalt" förstår jag, men "tid enligt lokal" är grekiska
> för mig.

Man väljer vilken "lokal" som skall styra vilket språk som skall
användas i meddelanden, hur tidet skall skrivas, m.m. Det engelska
ordet är "locale", och efter viss diskussion tidigare så översatte vi
det med "lokal".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.