Re: kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-13 19:34:47

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: kommentarer till sh-utils 
   Date:   Tue, 13 Aug 1996 19:34:47 +0200
   ------


>> >#: src/basename.c:55
>> >msgid ""
>> >"Print NAME with any leading directory components removed.\n"
>> >"If specified, also remove a trailing SUFFIX.\n"
>> ...
>> >msgstr ""
>> >"Skriv NAMN utan specificerad sökväg.\n"
>> >"Om det specificerats, tag även bort ÄNDELSEN.\n"
>>
>> "Om sådan har specificerats, tag även bort ÄNDELSE.\n"
>> "Om sådan specificeras, tag även bort ÄNDELSE.\n"
>>
>> "Har" är nödvändigt om du använder "specificerats".
>
>Nej "har" är inte nödvändigt i en bisats.

Jo, "sådan specificerats" är nämligen ingen korrekt sats. Även bisatser måste 
vara korrekta satser. Det ska följaktligen vara "sådan har specificerats", 
eller för all del i passiv form "sådan specificeras".

Jag tycker inte om hafsig grammatik, i synnerhet inte i viktiga sammanhang som 
detta.

>Dessutom tycker jag det skall vara "ÄNDELSEN".

Hmm, i så fall föreslår jag det korta och koncisa:

"Ta bort eventuell specificerad ÄNDELSE"

Förresten, "trailing suffix" - snacka om pleonasm! Vad skulle ett suffix vara 
om inte just "trailing" :-)

>> Hmm, vad sägs om "blankstegsutfyllt"?
>
>Njaenää!

:-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.