Re: kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-07 12:41:57

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: kommentarer till sh-utils
   Date:   Sun, 7 Jul 1996 11:41:57 +0100
   ------

>> Sedan har jag en synpunkt av mer allmän natur som inte bara gäller
>> sh-utils. Borde man inte använda presens "Skriver NAMN..." i sådana
>> här hjälpmeddelanden? "Skriv NAMN..." låter snarast som en uppmaning åt
>> användaren, när denne egentligen söker ett svar på frågan: "Vad gör
>> basename?"
>
>Det beror förmodligen på vilket perspektiv man tänker i. Jag ser det
>som att jag frågar "Vad betyder det när jag säger 'basename NAMN
>SUFFIX'?", och då svarar programmet att "Det betyder: 'Skriv NAMN
>utan...'". Du tänker förmodligen istället "Vad gör datorn när jag
>säger 'basename NAMN SUFFIX'?". Ingetdera är väl mer rätt eller fel.
>Och då tycker jag i det här fallet tycker jag att det bästa är att
>bibehålla den stil som, till synes genomgående, används på engelska.
>

Ok, det handlar om olika synsätt helt enkelt.

>
>> " %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
>>
>> tt.mm.ss
>
>Är detta riktigt bra? "h" används ju faktiskt som förkortning av
>timme som enhet även på svenska. Nu är det ju inte en enhet i det här
>fallet, men jag hade nog blivit mer överraskat av "tt.mm.ss" än av
>"hh.mm.ss". Men å andra sidan kanske jag är miljöskadad.
>

I "Svenska skrivregler" står h som förkortning för timme, så det är nog
bäst. Fast punkt istället för kolon ska det ju vara.


>> Date: Sat, 06 Jul 1996 17:36:34 +0200
>> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
>>
>> Någon tyckte tidigare att det skulle heta "tidzon", men jag föredrar
>> "tidszon", precis som man säger t.ex. "länsstyrelsen".
>
>Det var jag som tyckte det, men jag kan tänka mig att jämka mig på den
>punkten. Det var i första hand e:et på slutet jag hade invändningar
>emot.
>

I SAOL står det "tidszon".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.