Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-07 15:14:38

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Sh-utils 
   Date:   Sun, 7 Jul 1996 15:14:38 +0200
   ------


>>> " ARG1 / ARG2 arithmetic quotient of ARG1 divided by ARG2\n" "
>>> ARG1 / ARG2 aritmetisk kvot på ARG1 dividerat med ARG2\n"
>> Jag skulle nog sagt "kvoten mellan". Är det rätt?
TG> Nej, det heter "kvoten av X och Y".

....och jag skulle säga "kvoten av X delat med Y".

>>> #: src/factor.c:70 " angivits på kommandoraden, läses dem från
>>> standard in.\n"
>> "läses de" bör det väl vara?
TG> Ja, 
Rätt.

TG> "dem" används bara i dativ.

Fel. "dem" används i objektform, såväl ackusativ som dativ. I fallet
ovan står bisatsen i passiv, och kommandoraden (*"dem") är subjekt.

/David

--------------------------------------------------------------------
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.          Hakuna matata!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.