Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-05 17:59:57

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: Sh-utils 
   Date:   Fri, 05 Jul 1996 17:59:57 +0200
   ------


>> " ARG1 + ARG2    arithmetic sum of ARG1 and ARG2\n"
>> " ARG1 + ARG2    aritmetisk summa mellan ARG1 och ARG2\n"
>
>Man säger väl "summan av ARG1 och ARG2".

Ja.

>> " ARG1 / ARG2    arithmetic quotient of ARG1 divided by ARG2\n"
>> " ARG1 / ARG2    aritmetisk kvot på ARG1 dividerat med ARG2\n"
>
>Jag skulle nog sagt "kvoten mellan". Är det rätt?

Nej, det heter "kvoten av X och Y".

>> " ARG1 %% ARG2    arithmetic remainder of ARG1 divided by ARG2\n"
>> " ARG1 %% ARG2   aritmetisk rest på ARG1 dividerat med ARG2\n"
>
>Alternativt förslag:
>aritmetisk rest vid divition av ARG1 med ARG2

Ähum, "division". Jag skulle säga "aritmetisk rest av ARG1 dividerat med ARG2".

>> #: src/factor.c:70
>> " angivits på kommandoraden, läses dem från standard in.\n"
>
>"läses de" bör det väl vara?

Ja, "dem" används bara i dativ.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.