Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-04 22:25:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Thu, 4 Jul 1996 22:25:15 +0200 (MET)
   ------

Här kommer lite fler kommentarer till sh-utils, så långt jag hinner.

> #: src/dirname.c:46
> "Print NAME with its trailing /component removed; if NAME contains no
> "Skriv ut NAMN med efterföljande / borttaget; om NAMN inte innehåller

Du har översatt "/component" med bara "/". Det var väl inte meningen
antar jag.

> #: src/echo.c:72
> " -n       do not output the trailing newline\n"
> " -n        skriv inte ut den efterföljande nya raden\n"

Är "nya raden" en bra översättning av "newline"? Jag tycker det låter
som en separat rad, medan det ju handlar om ett avslutande
nyradstecken. Men jag kanske läser det konstigt?

> " \\NNN  the character whose ASCII code is NNN (octal)\n"
> " \\\\   backslash\n"
> " \\a   alert (BEL)\n"

> " \\NNN  bokstaven, vars ASCII-värde är NNN (oktalt)\n"
> " \\\\   bakstreck\n"
> " \\a   varning (SIGNAL)\n"

När texten skrivs ut så ersätts två omvända snedstreck med ett. Så om
högerkolumnen skall ha rak vänsterkant i resultatet, måste den skjutas
in ett blanktecken här, som det är gjort i det engelska orginalet.

Du har förresten förskjutit översättningarna en position jämfört med
orginalet. Var det någon avsikt med det, eller blev det bara så? Jag
har noterat att du gjort det på många ställen, så det känns som det
vore medvetet, men jag förstår inte riktigt finessen.

Inte för att det gör något, men jag är nyfiken.

> #: src/env.c:194
> "Set each NAME to VALUE in the environment and run COMMAND.\n"
> "Sätt varje NAMN efter VÄRDE i miljön och kör KOMMANDO.\n"

Sätter man inte namn TILL värde?

> # lämnade REGEXP som det var. Kom inte på något bra på svenska
> #: src/expr.c:109
> " ARG1 + ARG2    arithmetic sum of ARG1 and ARG2\n"
> " ARG1 + ARG2    aritmetisk summa mellan ARG1 och ARG2\n"

Man säger väl "summan av ARG1 och ARG2". (Men skillnad eller
differens mellan..., som du skrivit.)

> " ARG1 / ARG2    arithmetic quotient of ARG1 divided by ARG2\n"
> " ARG1 / ARG2    aritmetisk kvot på ARG1 dividerat med ARG2\n"

Jag skulle nog sagt "kvoten mellan". Är det rätt?

> " ARG1 %% ARG2    arithmetic remainder of ARG1 divided by ARG2\n"
> " ARG1 %% ARG2   aritmetisk rest på ARG1 dividerat med ARG2\n"

Alternativt förslag:
aritmetisk rest vid divition av ARG1 med ARG2

Här är förresten ett fall till där man behöver lägga in ett extra
blanktecken. Den här raden skickas förmodligen via printf, och då
blir de dubbla procenttecknen bara ett.

> " length STRING       length of STRING\n"
> " lenght STRÄNG      längden av STRÄNG\n"

Du har vänt på slutet av "length" i din översättning.

> #: src/factor.c:70
> " angivits på kommandoraden, läses dem från standard in.\n"

"läses de" bör det väl vara?

> #: src/hostname.c:108
> msgid "cannot determine hostname"
> msgstr "kan inte avgöra avgöranamn"

"avgöranamn"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.