findutils, slutknorr

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-05 22:37:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: findutils, slutknorr
   Date:   Fri, 5 Jul 1996 21:37:15 +0100
   ------

Ok, jag använder stora bokstäver i översättingen enligt nedan. Blit det riktigt så här?
Om ingen har någon mer synpunkt på findutils så skickar jag in översättningen inom kort.
 

#: xargs/xargs.c:909
msgid ""
"Usage: %s [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]]\n"
"    [-n max-args] [-s max-chars] [-P max-procs] [--null] [--eof[=eof-str]]\n"
"    [--replace[=replace-str]] [--max-lines[=max-lines]] [--interactive]\n"
"    [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-procs]\n"
"    [--max-args=max-args] [--no-run-if-empty] [--version] [--help]\n"
"    [command [initial-arguments]]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-0prtx] [-e[FILSLUTS-STR]] [-i[ERSÄTT-STR]] [-l[MAX-RADER]]\n"
"      [-n MAX-ARG] [-s MAX-TECKEN] [-P MAX-PROC] [--null] [--eof[=FILSLUTS-STR]]\n"
"      [--replace[=ERSÄTT-STR]] [--max-lines[=MAX-RADER]] [--interactive]\n"
"      [--max-chars=MAX-TECKEN] [--verbose] [--exit] [--max-procs=MAX-PROC]\n"
"      [--max-args=MAX-ARG] [--no-run-if-empty] [--version] [--help]\n"
"      [KOMMANDO [STARTARGUMENT]]\n"

#: locate/locate.c:344
msgid "Usage: %s [-d path] [--database=path] [--version] [--help] pattern...\n"
msgstr "Användning: %s [-d SÖKVÄG] [--database=SÖKVÄG] [--version] [--help] MÖNSTER...\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.