Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-02 22:11:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Tue, 2 Jul 1996 22:11:58 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> >Jag hittar inga problem i översättningarna. Däremot tycker jag att
> >det är konstigt att argumenten i ett exempel ges med gemener och i ett
> >annat med versaler. Prata med någon?
> 
> Det är så i källkoden, så det är nog inte mycket att göra åt.

Jodå, skicka ett brev till författaren och påpeka skillnaden och
föreslå en ändring! Så har vi gjort i andra liknande sammanhang.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.