Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-04 20:22:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Thu, 4 Jul 1996 19:22:02 +0100
   ------

>>
>> >Jag hittar inga problem i översättningarna. Däremot tycker jag att
>> >det är konstigt att argumenten i ett exempel ges med gemener och i ett
>> >annat med versaler. Prata med någon?
>>
>> Det är så i källkoden, så det är nog inte mycket att göra åt.
>
>Jodå, skicka ett brev till författaren och påpeka skillnaden och
>föreslå en ändring! Så har vi gjort i andra liknande sammanhang.

Aha!

Men jag bör väl skicka iväg översättningen nu, eller ska jag avvakta?

Johan

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.