Re: Lite hjä lp med sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-02 20:19:06

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Lite hjä lp med sh-utils
   Date:   Tue, 2 Jul 1996 20:19:06 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> 
> Här kommer lite ord och uttryck jag behöver lite hjälp med. (En massa i
> själva verket :-)

Jag tänkte jag skulle komma med några förslag. Vad tycks om dessa?

> "backslash" Finns någon bra svensk översättning?

I diffutils använde jag "bakåtsnedstreck". Jag kan inte påstå att jag

> "form feed" "frammatning"?

Sidmatning?

> "horizontal tab" 
> 
> "vertical tab" Kan man säga "horisontell" och "vertikal" till
> "tabulator"?

Det kan man väl. Alternativt skulle man kanske använda de
vardagligare "vågrät" respektive "lodrät".

> "STRING : REGEXP  anchored pattern match of REGEXP in STRING" Vad menas
> med "anchored"?

Att det är FÖRANKRAT i framändan så att det måste matcha strängen från
början, inte var som helst.

> "flushed" Rensad?

Beror lite på sammanhanget. "Tömd" kanske?

> "disable"
> 
> "enable" "gör något möjligt/omöjligt" blir litta långt, tycker jag.

Beror också lite på sammanhanget. "slå på/av" kan kanske fungera?

> "locale's abbreviated weekday name (Sun..Sat)" Approximerade "locale"
> till "local", då jag tyckte det passa bra in. Något bättre förslag?

Kanske "plats" skulle vara bra även för den här specifika betydelsen
av "locale"?

> "unary operator expected" Kan det "unary" vara "enoperands", typ?


> "effective user id" "effektiv" är väl egentligen rätt, men jag gillar
> inte det och dessutom tror jag det kan misstolkas.

"Verksam" eller "aktiv" kanske passar bättre?


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.