Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-02 21:20:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Tue, 2 Jul 1996 20:20:22 +0100
   ------

>Jag hittar inga problem i översättningarna. Däremot tycker jag att
>det är konstigt att argumenten i ett exempel ges med gemener och i ett
>annat med versaler. Prata med någon?

Det är så i källkoden, så det är nog inte mycket att göra åt.

>JL> #: find/parser.c:617
>JL> msgid ""
>JL> "   -cnewer FILE -ctime N -empty -false -fstype TYPE -gid N -group

>JL> #: xargs/xargs.c:909
>JL> msgid ""
>JL> "Usage: %s [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]]\n"
>JL> "    [-n max-args] [-s max-chars] [-P max-procs] [--null]

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.