Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-30 22:49:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Sun, 30 Jun 1996 20:49:28 +0000 (GMT)
   ------

On Fri, 28 Jun 1996, Göran Uddeborg wrote:

> Det föreslogs en gång att man skulle översätta "escape sequence" med
> "flyktföljd". Hade det slagit hade det nog varit ok,
> men det har det ju inte precis gjort. Jans "kontrollsekvens" är bästa
> förslaget hittills.

Ja, det är ett bra förslag. Särskilt som det i dokumentationen till
skrivare brukar talas om både kontrolltecken och kontrollsekvenser. (Så
det är alltså inget nypåhittat eller svårtolkat ord.)

> "environment" borde vi nog ha med i ordlistan. Jag har sett "miljö"
> användas både under Unix och Windoze, så jag skulle föreslå det

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.