Re: Swedish grep

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-30 11:33:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: Swedish grep
   Date:   Sun, 30 Jun 1996 11:33:22 +0200
   ------

> > Hi, people. I just wanted to let you know that I listed Thomas Olsson for
> > Swedish grep, hoping this is correct with the team. Keep happy, all!
> 
> Betyder det att du Thomas fått bekräftat nu att ditt avstående
> (disclaimer) blivit registrerad, så att du kunnat skicka in din
> översättning? Fick du en bekräftelse via e-post, eller vad hände?
> Jag och Jan hade ju olika erfarenheter, och om folk frågar i framtiden
> kan det vara bra att veta.

Jo, just det. Jag skulle ju berätta vad som hände...

Jag fick bekräftat via e-post, att min disclaimer är registerad. Fick
även e-brev om att Grep var mottaget. Jag skickade in min översättning
innan jag fick bekräftat att min disclaimet var registrerad, vilket
ledde till (tror jag) att vi fick ett brev med FAQ

Det var nog det hela...:)

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.