Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-28 23:24:13

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Fri, 28 Jun 1996 23:24:13 +0200 (MET)
   ------

> Date: Thu, 27 Jun 1996 19:48:04 +0100
> Old-From: jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> #: find/parser.c:1209
> msgid "invalid -size type `%c'"
> msgstr "felaktigt tecken \"%c\" för -size"

Det känns tungt. Man kanske skulle skippa att ha med "-size"
ordagrant. T.ex.
	felaktig storlekstyp "%c"
eller något motsvarande.	

> #: find/parser.c:1452
> #, fuzzy
> msgid "warning: unrecognized escape `\\%c'"
> msgstr "varning: okänt ?? \"\\%c\""
> # Det står still. Vad heter escape på svenska?

En liten detalj här. Syntaxen för en post är först kommentarer, sedan
msgid, och sist msgstr. Den kommentar du skrivit här hör alltså rent
syntaktiskt egentligen ihop med följande meddelande.

Nu hade du väl antagligen inte tänkt ha kvar den kommentaren i den
slutliga versionen, så det spelar i praktiken ingen roll i det här
fallet.

När det gäller själva problemet har jag inte heller något riktigt bra
förslag. Det föreslogs en gång att man skulle översätta "escape
sequence" med "flyktföljd". Hade det slagit hade det nog varit ok,
men det har det ju inte precis gjort. Jans "kontrollsekvens" är bästa
förslaget hittills.

> #: xargs/xargs.c:277
> msgid "environment is too large for exec"
> msgstr "omgivningen är för stor för exec"

"environment" borde vi nog ha med i ordlistan. Jag har sett "miljö"
användas både under Unix och Windoze, så jag skulle föreslå det.

> Date: Thu, 27 Jun 1996 21:39:03 +0200
> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> 
> Jag översatte "operators" med "operander".

Men är inte det olika saker, åtminstone i det här fallet? Operatorn
opererar på en eller flera operander. I "2 + x" är "+" operator och
"2" och "x" operander.

> > #: xargs/xargs.c:871
> > msgid "%s: invalid number for -%c option\n"
> > msgstr "%s: felaktigt tal till flaggan -%c\n"
> 
> Tycker "siffra" passar bättre.

Här vill jag protestera. Flaggorna det rör sig om följs av ett TAL
eller ANTAL, som kan bestå av FLERA SIFFROR.

> Date: Fri, 28 Jun 1996 21:23:54 +0200
> Old-From: David <cl2david@cling.gu.se>
> 
> JL> #: find/tree.c:220
> JL> msgid "Normalized Eval Tree:\n"
> JL> msgstr "Normerat evalueringsträd:\n"
> 
> I den matematiska lingvistiken (en gren av logiken), där träd hör
> hemma, brukar man säga normaliserad. Uppriktigt sagt vet jag inte
> varför. Vad känner ni andra för de olika orden?
Anledningen, tja, det handlar om att att man går till en NORMALform.
Jag gissar att man talar om normalformer även i lingvistiken, och då
måsta man ju säga normalisera.

> JL> #: find/util.c:95
> JL> msgid "oops -- invalid default insertion of and!"
> JL> msgstr "hoppsan -- \"and\" kan inte sättas in!"
> 
> Det kan få användaren att tro att hon har satt in ett felaktigt "and"
> själv. Jag föreslår något i stil med "kan inte sättas in där
> konjunktion saknas", fast då måste man kanske definiera konjunktion.

Vi kommer till det rolika ordet "default" igen. Här skulle jag
föreslå något i stil med
	hoppsan -- felaktigt automatiskt insatt "and"

> JL> #: xargs/xargs.c:824
> JL> msgid "error waiting for child process"
> JL> msgstr "fel vid väntandet på avkomlingsprocess"
> 
> Vi kom väl överens om att det hette barnprocesser häromveckan, men jag
> gillade verkligen förslaget med dotterprocesser.

Ja, vi kom överens om barnprocess. Som vanligt var det viktigaste
argumentet att det var etablerat språkbruk.

> Lika
> vanligt är att t.ex. atomerna är enstaka tecken, varvid de möjliga
> bigrammen är tvåteckenskombinationer.

Vilket det handlar om i det här fallet. Ett utdrag ur dokumentationen
(Finding Files/Databases/Database Formats/Old Database Format):

   In addition, instead of starting with a dummy entry, the old database
  format starts with a 256 byte table containing the 128 most common
  bigrams in the file list. A bigram is a pair of adjacent bytes. 


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.