Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-29 01:55:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: findutils-4.1 
   Date:   Sat, 29 Jun 1996 01:55:23 +0200
   ------>#: find/parser.c:607
>msgid ""
>"default path is the current directory; default expression is -print\n"
....
>"om inget anges används aktuell katalog som sökväg, och uttrycket -print\n"
>"uttrycket kan bestå av:\n"

Nä, det här blev inte bra. "Och" används här som en konjunktion, och då måste 
det som följer vara en sats. "Uttrycket -print...vad?"

Jag föreslår:

"normalt används aktuell katalog som sökväg, tillika används uttrycket 
-print\n"

>#: find/parser.c:1173
>msgid "invalid null argument to -size"
>msgstr "felaktigt tomt argument till -size"

Jag föreslår "tomt argument till -size ogiltigt". Egentligen är originalet 
tvetydigt; är det ett ogiltigt tomt argument eller är det ogiltigen ett tomt 
argument?

>#: find/parser.c:1209
>msgid "invalid -size type `%c'"
>msgstr "felaktigt tecken \"%c\" för -size"

"felaktig typ \"%c\" för -size"

>#: find/parser.c:1307
>msgid "GNU find version %s\n"
>msgstr "GNU find version %s\n"

"GNU find.. nä jag skämtar :-)

>#: find/parser.c:1452
>#, fuzzy
>msgid "warning: unrecognized escape `\\%c'"
>msgstr "varning: okänt ?? \"\\%c\""
># Det står still. Vad heter escape på svenska?

Oops, det var en _bra_ fråga! Nästan i klass med "default" :-) Hmm, låt se, 
SIS har en officiell översättning, om jag nu bara kunde hitta rätt papper.. 
Hmm. Äsch! The word escapes me :-)

>#: find/parser.c:1498
>msgid "warning: unrecognized format directive `%%%c'"
>msgstr "varning: okänd formatanvisning \"%%%c\""

Hmm, varför inte "direktiv"? Iofs. inget större fel på "anvisning", jag bara 
undrar över ordbytet.

>#: find/pred.c:1367
>msgid "error waiting for %s"
>msgstr "fel vid väntandet på %s"

Uff. Jag gillar inte sånt här, men kommer inte heller på något bättre :-)

>#: xargs/xargs.c:824
>msgid "error waiting for child process"
>msgstr "fel vid väntandet på avkomlingsprocess"

Hähä, där var den ja :-) Vi skrotade "avkomling" tidigare, men förslaget någon 
kom med om "dotterprocess" tycker jag är helbra!

>#: xargs/xargs.c:840
>msgid "%s: exited with status 255; aborting"
>msgstr "%s: avslutade med status 255; avbryter"

Borde det inte vara "avslutades", alt. "slutade"? Jag tycker det låter fel att 
använda "avsluta" intransitivt. Man avslutar _något_, eller så slutar man.

>#: xargs/xargs.c:871
>msgid "%s: invalid number for -%c option\n"
>msgstr "%s: felaktigt tal till flaggan -%c\n"

Hmm, "felaktigt värde"?

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.