Re: ordlista

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 21:19:20

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: ordlista
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 21:19:20 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
>   Subject: ordlista
>   Date:   Tue, 11 Jun 1996 19:14:59 +0200
>   ------
> 
> Hej alla.
> 
> Jag kanske är lite petig, men det råder lite osämja om vissa
> översättningar. Det är väl bäst om vi kommmer överens om vilken som ska
> användas. Jag tänker på fäljande:
> 
> option xx requires an argument		flagga xx behöver ett argument
> 
> Här tycker en del att "requires" ska översättas med "kräver" istället.
> Det blir ju mer ordagrant, men jag gillar bättre "behöver". Låter liksom
> mer svenskt, eller nåt. 

Tja, require kan både översättas med behöver och kräver (enligt min
ordlista i alla fall). Personligen tycker jag om behöver, det låter
vänligare :-)

> 
> option xx doesn't allow an argument	flagga xx tar inget argument
> 
> Här har jag och en del andra opponerat oss mot "tar". Tycker att
> accepterar är bättre.

Hmm, jag har faktiskt ingen speciell åsikt om detta. Jo förresten, jag
går på "tar" eftersom det är kortare.

> 
> Jag tycker det är viktigt att vi är konsekventa, så vilken översättning
> gillar du?
> 

Min röst:	behöver & tar.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.