Re: ordlista

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 22:25:41

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: ordlista
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 22:25:41 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> 
> Det är väl bäst om vi kommmer överens om vilken som ska
> användas. Jag tänker på fäljande:

Räknar du rösterna och summerar när det inte verkar komma fler, så
skall jag formulera ordlistan i enlighet med resultatet.

> option xx requires an argument     flagga xx behöver ett argument
> 
> Här tycker en del att "requires" ska översättas med "kräver" istället.
> Det blir ju mer ordagrant, men jag gillar bättre "behöver". Låter liksom
> mer svenskt, eller nåt.

Jag tycker i.o.f.s. att det är rätt svenskt att kräva. :-) Men i
meddelandet tycker jag "behöver" är trevligast.

> option xx doesn't allow an argument   flagga xx tar inget argument
> 
> Här har jag och en del andra opponerat oss mot "tar". Tycker att
> accepterar är bättre.

"tar" är kort och koncist, och låter helt bra för mig, så det röstar
jag för.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.