Re: ordlista

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 19:49:17

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: ordlista
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 19:49:17 +0200
   ------


TO> Jag kanske är lite petig, men det råder lite osämja om vissa
TO> översättningar. Det är väl bäst om vi kommmer överens om vilken
TO> som ska användas. Jag tänker på fäljande:

TO> option xx requires an argument flagga xx behöver ett argument

TO> Här tycker en del att "requires" ska översättas med "kräver"
TO> istället. Det blir ju mer ordagrant, men jag gillar bättre
TO> "behöver". Låter liksom mer svenskt, eller nåt.

TO> option xx doesn't allow an argument flagga xx tar inget argument

TO> Här har jag och en del andra opponerat oss mot "tar". Tycker att
TO> accepterar är bättre.

TO> Jag tycker det är viktigt att vi är konsekventa, så vilken
TO> översättning gillar du?

Jag håller inte med dig alls, utan tycker att det skall heta kräver
resp. tar.

2 öre från mig,

/David

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.