Re: default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-05 02:11:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Per Strömgren <pers@ein.ericsson.se>
   Subject: Re: default!
   Date:   Tue, 04 Jun 1996 17:11:10 -0700
   ------

Göran skriver om "default":

"Vi kanske skulle ta med några förslag på översättning i ordlistan, så
att man är lite hjälpt när man behöver en översättning, men inte låst
till en som inte passar i det aktuella fallet? Hittills har följande
föreslagits:
    normalfall, normalläge, normalvärde, "om inte annat anges"
Skall det vara fler? Färre? "Bristvärde" tycker jag för tankarna
fel; jag tänker på ett värde som är FÖR LÅGT, inte ett värde som
används I BRIST PÅ ETT ANNAT VÄRDE. "Nollvärde" låter konstigt i mina
öron, men vad tycker ni andra? "Standard" används lite på det här
sättet på svenska.
"

Enligt vad jag vet finns en officiell översättning: "skönsvärde". Är det
kanske bara i ekonomisk text den duger?
 

Per S.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.