Re: default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 20:50:42

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: default!
   Date:   Tue, 4 Jun 1996 20:50:42 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Per Strömgren <pers@ein.ericsson.se>
> 
> Göran skriver om "default":
> 
> Enligt vad jag vet finns en officiell översättning: "skönsvärde". Är det
> kanske bara i ekonomisk text den duger?

Där ser man vad som kan hända när en post-server någonstans håller på
ett brev ett tag. Gamla debatter blir som nya! :-) Du kanske inte
lade märke till det, men det är jämnt en vecka sedan jag skrev brevet
du svarade på, trots detta kom det fram först idag. Samma sak med det
om po-mode.

Jag gillar "skönsvärde"! Är det tillräckligt uppenbart för att vi
skall använda det? De flesta torde väl ha hört talas om
"skönstaxering", men det betyder inte nödvändigtvis att man vet att
det kommer från "skön" som i "efter eget skön"? Som sagt, jag tycker
om det, det är ett naturligt konstruerat svenskt ord, och betyder
precis rätt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.