Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 20:41:51

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Hello
   Date:   Tue, 04 Jun 1996 20:41:51 +0200
   ------

Hejsan hej.

Här kommer översättningarna till Hello. Finns en del som jag var lite
osäker på, som jag gärna tar emot förslag på. (Som om jag behövde nämna
det:-)

/Thomas# Swedish messages for Hello 1.3.4
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hello 1.3.4\n"
"PO-Revision-Date: 1996-05-30 17:10\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: src/getopt.c:479
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flagga `%s' är tvetydig\n"

#. --option
#: src/getopt.c:503
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagga `--%s' tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:508
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagga `%c%s' tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:522
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flagga `%s' behöver ett argument\n"

#. --option
#: src/getopt.c:552
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga `--%s'\n"

#. +option or -option
#: src/getopt.c:556
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga `%c%s'\n"

#: src/getopt.c:581
#, fuzzy
msgid "%s: unrecognized option, character code 0%o\n"
msgstr "%s: okänd flagga, tecken sträng 0%o\n"

#: src/getopt.c:584
msgid "%s: unrecognized option `-%c'\n"
msgstr "%s: okänd flagga `-%c'\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:587
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:622
msgid "%s: option `-%c' requires an argument\n"
msgstr "%s: flagga `-%c' behöver ett argument\n"

#: src/getopt.c:695 src/getopt1.c:136
#, fuzzy
msgid "digits occur in two different argv-elements.\n"
msgstr "siffror förekommer i två olika argv-element.\n"

#: src/getopt.c:697 src/getopt1.c:138
msgid "option %c\n"
msgstr "flagga %c\n"

#: src/getopt.c:701 src/getopt1.c:142
msgid "option a\n"
msgstr "flagga a\n"

#: src/getopt.c:705 src/getopt1.c:146
msgid "option b\n"
msgstr "flagga b\n"

#: src/getopt.c:709 src/getopt1.c:150
msgid "option c with value `%s'\n"
msgstr "flagga c med värde `%s'\n"

#: src/getopt.c:716 src/getopt1.c:161
#, fuzzy
msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
msgstr "?? getopt returnerade tecken värde 0%o ??\n"

#: src/getopt.c:722 src/getopt1.c:167
#, fuzzy
msgid "non-option ARGV-elements: "
msgstr "ARGV-element utan flagga: "

#: src/getopt1.c:119
msgid "option %s"
msgstr "flagga %s"

#: src/getopt1.c:121
msgid " with arg %s"
msgstr " med arg %s"

#: src/getopt1.c:154
msgid "option d with value `%s'\n"
msgstr "flagga d med värde `%s'\n"

#: src/hello.c:132
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "För många argument\n"

#: src/hello.c:133
msgid "Try `%s --help' for more information\n"
msgstr "Försök med `%s --help' för mer information\n"

#. Print help info and exit.
#: src/hello.c:148
#, fuzzy
msgid ""
"This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
"\n"
"Usage:\n"
"\n"
"  %s [-htvm] [--help] [--version] [--traditional] [--mail]\n"
"\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -v, --version    output version information and exit\n"
"\n"
" -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
" -m, --mail     print your mail\n"
msgstr ""
"Detta är GNU Hello, Programmet för välkomstutskrifter.\n"
"\n"
"Användning:\n"
"\n"
"  %s [-htvm] [--help] [--version] [--traditional] [--mail]\n"
"\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" -t, --traditional  använd traditionellt välkomstformat\n"
" -m, --mail     skriv ut din post\n"

#: src/hello.c:193
msgid "%s: Who are you?\n"
msgstr "%s: Vem är du?\n"

#: src/hello.c:253
msgid "Nothing happens here."
msgstr "Här händer ingenting."

#: src/hello.c:257
#. Ima to smisel prevajati? :-)
msgid "hello, world\n"
msgstr "hallå, världen\n"

#: src/hello.c:259
msgid "Hello, world!"
msgstr "Hallå, världen!"

#: src/hello.c:274
#. Morda ,,Zmanjkalo pomnilnika''?
msgid "%s: virtual memory exhausted\n"
msgstr "%s: virtuellt minne slut\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.