Re: header?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 11:15:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: header?
   Date:   Tue, 28 May 1996 11:15:15 +0200 (MET)
   ------

> Jag har de kataloger jag översatt versionshanterat med rcs (något som
> Göran började med och jag tog efter), så raderna
> # $Revision: 1.4 $
> och
> "PO-Revision-Date: $Date: 1996/05/19 10:22:44 $\n"
> 
> är expanderade av rcs. Vill man inte versionshantera dem får man
> väl fylla i förhand.

För att få ännu ett tillfälle att påpeka hur "himla käckt" det är med
emacs' po-mode så kan jag nämna att senaste versionen av nämnda paket
frågar om det skall fylla i revisionsdatum när man avslutar en
editeringssession. Om man som jag och Jan använder RCS är det kanske
inte så meningsfullt, men annars kan det ju vara en trevlig finess.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.