Rubrikrader i sjä lva brevet

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 15:52:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Rubrikrader i sjä lva brevet
   Date:   Mon, 3 Jun 1996 15:52:33 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> Jag gissar att problemet
> skulle försvinna om alla skickar åttabitarsbrev och inte QP-kodade. Någon
> som har en annan uppfattning eller åsikt?

Ja, tyvärr är det inte så lätt. "Harangerna", som du kallar dem är
QP-kodade rader från brevets huvud, som listservern (vad heter det på
svenska) har stoppat in i själva brevet utan att anpassa kodningen
därefter. I brevets huvud är det inte tillåtet att skicka åttabitrent
om man skall följa RFC-erna strikt. Jag har sett att det blivit fel,
men för mig blir det bara konstig text, inte så allvarliga problem som
tydligen en del program orsakar. Jag skall skicka ett brev till
administratören och se om han kan göra något åt det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.