Re: ordlista och hä lsningen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 14:10:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Morgan Ericsson <morgan@mail.tufvan.hv.se>
   Subject: Re: ordlista och hä lsningen 
   Date:   Mon, 3 Jun 1996 14:10:58 +0200 (MET DST)
   ------

On Mon, 3 Jun 1996, Swedish GNU/LI List wrote:

Hmm, borde svarat personligt, men kan inte fa fram nagot av brevet.
Vad anvader du for mailer? Jag far formatting-error i pine, Den sager:
Non-hexadecimal character in QP encoding. Ar det nagon mer som far det
felet?


--

   Morgan Ericsson, CS student at Vaxjo Uni (morgan@mail.tufvan.hv.se)
----------------------------------------------------------------------------
          I'm not a psycho! I'm Batman!
----------------------------------------------------------------------------
     Check out my WWW page! http://tufvan.hv.se/~merdi92!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.