Re: fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-31 08:20:14

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: fileutils
   Date:   Fri, 31 May 1996 07:20:14 +0100
   ------

>
>> > msgid "you are not a member of group `%s'"
>> > msgstr "du tillhör inte grupp \"%s\""
>>
>> Det ser kanske trevligare ut med "du tillhör inte gruppen"?
>
>>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
>>
>> Det här är en viktig grammatisk poäng. I svenskan måste vi ha
>> bestämd artikel i dylika konstruktioner. Det ska alltså vara "du
>> tillhör inte gruppen %s"
>
>Är det verkligen sant? Jag tänker på meningar som "Jag gick i klass
>N3C.", inte "Jag gick i klassen N3C.", och "Jag åker med buss 312",
>inte "Jag åker med bussen 312". Det känns som analoga konstruktioner
>för mig.
>
>Är jag förvirrad och blandar ihop saker, eller vad?
>

Det hela beror nog lite på vad man underförstår. Jämför "Du tillhör inte
gruppen (med namnet) bosse" med "Jag åker med buss (nummer) 312."

Om man nu försöker jämföra
Du tillhör inte grupp bosse.
Du tillhör inte gruppen bosse.

tycker jag att "gruppen" låter bättre, även om "grupp" kanske inte är helt fel.

Något helt annat: Jag tycker också att översättarmatrisen kan vara intressant.

Johan Linde

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.