Re: fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-01 12:51:42

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: fileutils 
   Date:   Sat, 01 Jun 1996 12:51:42 +0200
   ------


>Om man nu försöker jämföra
>Du tillhör inte grupp bosse.
>Du tillhör inte gruppen bosse.
>
>tycker jag att "gruppen" låter bättre, även om "grupp" kanske inte är
>helt fel.

"Grupp bosse", "kulle X", "luftvärnsrobot Bamse" etc. Detta är onekligen 
militärspråk :-)

Jag tror vi bör hålla oss till att använda bestämd artikel i fall av den här 
typen.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.