synpunkter på ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 22:59:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: synpunkter på ordlistan
   Date:   Wed, 29 May 1996 21:59:19 +0100
   ------

Hej!

Johan Linde heter jag och har precis hoppat in i översättarbranschen. Jag
är ingen hejare på unix, men jag anser mig kunna svenska och det väl
huvudsaken i det här sammanhanget. Jag har precis tankat hem ordlistan och
tänkte börja med några synpunkter på denna. Rätta mig om jag har fel.

Trots att jag bara prenumererat på sv@li.org ett par dagar har jag inte
missat den heta debatten om "byte" kontra "oktett". Jag lägger min röst
för att "byte" bör heta "byte" även på svenska. Detta trots att jag är
allergisk mot svengelska. Jag tycker ordet "oktett" snarast förvirrar.
Hade någon börjat prata om oktetter med mig hade jag knappast förstått vad
det handlat om.


path=sökväg borde kanske finnas med i ordlistan.

core dumped       minnet tippat
"Tippat" tycker jag låter lite lattjo. Det får mig att tänka på stryktips.
Fast det enda alternativ jag kan komma på är "minnet dumpat" och det är ju
lite svengelskt.

option xx doesn't allow an argument   flagga xx tar inget argument
option xx requires an argument     flagga xx behöver ett argument
option xx is ambiguous         flagga xx är tvetydig

Grammatiskt korrekt är att använda bestämd form, "flaggan", i dessa tre
uttryck.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 Argument som är obligatoriska till långa flaggor är obligatoriska även till
 korta.

Det heter "obligatorisk för".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.