Re: oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 17:21:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: oktett?
   Date:   Wed, 29 May 1996 17:21:33 +0200 ()
   ------

On Tue, 28 May 1996, Per Strömgren wrote:

> PS. The Oxford Dictionary of Current English, 1984: 
> "byte": group of binary digits in computer, _often_ (min emfas) 
> representing one character. (Origin uncertain).

Just det, ett tecken kan vara mer än åtta bitar. Sexton till exempel. Men,
en byte är alltid åtta bitar, och dessutom så vedertaget att jag tycker
det bara är löjligt att försöka översätta det till oktett.
Enligt SIS heter till exempel datormusen inte alls mus, utan
positionerare. Så att översätta mouse med positionerare är också helt
korrekt svenska, men det finns ingen vettig mening i det.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.