Re: oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 22:29:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Erik Mats <f96ema@student.tdb.uu.se>
   Subject: Re: oktett?
   Date:   Mon, 27 May 1996 22:29:21 +0200 (MET DST)
   ------


Jag skulle vilja inflika två kommentarer i denna debatt. 

1.	Enligt en kurs i C++-programmering som jag just gått behöver inte
	en byte bestå av åtta bits. Att då kalla det oktetter kan leda
	till vissa oegentligheter. Iofs kan detta argument kanske skippas
	med tanke på att GNU:s programvara kanske bara finns för datorer
	där en byte är en oktett.

2.	Antag att en byte kallas oktett. Vad heter då en megabyte? En
	miljon oktetter? oktettmiljon? kilobyte=oktettusende? ska Kb
	översättas med Oo eller To?
	Om vi inte översätter kilo till tusen blir det ändå ganska fult.

/Erik Mats
_______________________________________________

  erik@kuai.se http://www.kuai.se/~erik
_______________________________________________

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.