Re: oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 17:45:16

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Per Str\vmgren" <pers@ein.ericsson.se>
   Subject: Re: oktett?
   Date:   Tue, 28 May 1996 08:45:16 -0700
   ------

"Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se> skriver:

> Nåja, inget är hugget i sten. Det vore intressant att höra vad resten
> av gruppen tycker. Marcus <md4marcu@mdstud.chalmers.se> har också anmärkt
> på detta. Min åsikt är att oktett är mer svenska än byte. 

Absolut, blåsöktetter har funnints länge; ordet behndlas utmärkt med 
svenska standradregler.

> Det låter bättre
> i mina öron, och som sagt, jag tror inte det missförstås, fast det är ju
> bara vad jag tror. Fler argument har jag inte.

Jag tycker att vi borde studera kontexten; var används "byte"? Jag
kan tänka mig huvudsakligen tre områden:

1) I betydelsen "låda för ett skrivtecken"
2) I programeringssammanhang ("byte number 4711 has the value 4B")
3) Mängd minne

(Om du tycker detta är inskränkt, ge gärna fler fall att diskutera)

Min åsikt är att fall 1) strikt ska översättas "tecken", fall 2) till "oktett"
och fall 3) till, erhrm..., "byte" (resp. kB, MB)

Anledningen:
fall 1) läses ofta(st?) i sammanhang där implementationen
inte är huvudintresset
fall 2) måste vara teniskt exakt: "oktett" kan bara betyda åtta bitar
fall 3) "kB" och "MB" är alldeles för vedertaget för att rås på

> 
> Fler åsiker?

Nå?

> 
>     Jan D.

Per Strömgren.

PS. The Oxford Dictionary of Current English, 1984: 
"byte": group of binary digits in computer, _often_ (min emfas) 
representing one character. (Origin uncertain).

Är det någon som vet varifrån ordet kommer? Vad betyder det, exakt? DS

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.