Re: Ny version av fileutils-meddelanden

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 17:36:43

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: Ny version av fileutils-meddelanden
   Date:   Wed, 29 May 1996 17:36:43 +0200 ()
   ------

On Sun, 26 May 1996, Göran Uddeborg wrote:

> msgid "group of %s retained as %s\n"
> msgstr "grupp för %s oförändrat %s\n" 

Det heter "oförändrad".

> msgid "you are not a member of group `%s'"
> msgstr "du tillhör inte grupp \"%s\""

Det ser kanske trevligare ut med "du tillhör inte gruppen"?

> " -k, --kilobytes    använd 1024-oktettblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"
> " -m, --megabytes    använd 1024K-oktettblock, inte 512 trots POSIXLY_CORRECT\n"

Det är bättre med byte. Kilo-oktett är ingenting man brukar säga på
svenska. Kilobyte är ett ganska vanligt ord.

> "flaggan för att räkna 1M-oktettblock kan inte kombineras med\n" 
> "POSIX-formatet" 

Samma sak här, och på fler ställen...

> msgid "ignoring invalid width in enironment variable COLUMNS: %s" 
> msgstr "ignorerar felaktig vidd i miljövariabeln COLUMNS: %s" 

Brukar man inte prata om hur bred skärmen är, inte hur vid den är?

> # Är "obegripligt" en bra översättning av "unparsable"?
> #: src/ls.c:1407
> #, fuzzy
> msgid "unparsable value for LS_COLORS environment variable"
> msgstr "obegripligt värde på LS_COLORS-miljövariabeln"

Ingen bra översättning, men det passar riktigt fint här.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.