Re: default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-28 17:50:11

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Per Str\vmgren" <pers@ein.ericsson.se>
   Subject: Re: default!
   Date:   Tue, 28 May 1996 08:50:11 -0700
   ------

>"Jan D.":<klippt>
> Är det inte så att "bristvärde" kommer av "i brist på värde"? "Något som
> saknas" är väl i dessa sammanhang något som skiljer från det normala?

Det just det som "default" betyder, men det kanske inte är det som du bestrider?
(Ursäkta, i så fall!)

Jag vill bara klargöra, om det är någon som mot förmodan inte vet, att default-
värde är det värde som används av programmet i _brist_ på att användaren anger något
värde.

> 
>     Jan D.

Per Strömgren.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.