Re: multipla rader

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 22:53:44

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: multipla rader
   Date:   Mon, 27 May 1996 22:53:44 +0200 (MET DST)
   ------

> Hur gör man med en sån här:
> 
> #: file.c:639
> msgid ""
> "\n"
> "# No files."
> msgstr ""

Om du kör emacs med po-mode så är det enkelt, det är bara att skriva flera
rader så fixar den till det.

Annars så sätts flera rader ihop, så detta blir i "\n#No files." när
programmet skriver ut det. Po-mode fixar till det så att
bara en \n finns på varje rad, och i slutet dessutom,
det blir lättare att läsa då.

Förslagsvis:

#: file.c:639
msgid ""
"\n"
"# No files."
msgstr ""
"\n"
"# Inga filer."

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.