Re: oktett?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-27 21:30:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: oktett?
   Date:   Mon, 27 May 1996 21:30:28 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> Hämtade just ordlistan, och det mesta gick väl an (en del var riktigt bra). 
> Men oktett?! Vad jag vet är det bara fransmännen, pga. deras svårighet med 
> engelskan, som valt att kalla det så (octet). Jag tror att en hel del i 
> Sverige till och med har svårt att inse vad en oktett är.

Hmm, det verkar vara den mest kontroversiella översättningen. Jag tycker
(numera, inte i början) att oktett låter mycket mera "svenskt" än byte.
> 
> Förvisso kan det anföras att byte svårligen låter sig böjas (bytar?), men då 
> hävdar jag att såsom varandes en enhet ska det inte böjas alls. Man säger ju 
> inte "tio metrar", eller "fyra wattar". Likaledes bör man säga "två byte".
> 
> Jag föredrar det sedan sisådär trettio år vedertagna "byte". Dessutom finns 
> det med i S.A.O.B. om någon oroar sig :-)

Böjningen står ju också i S.A.O.B, en byte, flera byte.

Men frågan är om man ska "översätta" till låneord. I och för sig är det en
gradskillnad, byte är ett relativt nytt låneord, det finns säkert många vi
använt som också är låneord, men av äldre datum.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.