Re: GNU music

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-23 13:51:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: GNU music 
   Date:   Thu, 23 May 1996 13:51:58 +0200
   ------


>RS> #: /home/pinard/music/parser.y:399
>RS> msgid "Shifting octaves up too high"
>RS> msgstr "Skiftar oktaver för högt upp"
>>> 
>RS> #: /home/pinard/music/parser.y:405
>RS> msgid "Shifting octaves down too low"
>RS> msgstr "Skiftar oktaver för långt ner"
>>> 
>>> Skulle man kunna använda verbet "oktavera"?
>RS> Jag misstänker att jag borde använda "transposition" eller något
>RS> ditåt. 

>Transponera motsvaras ju normalt av transpose, eller i tekniska termer
>"pitch shift". Kolla källan.

Nu är jag osäker på vad som avses med "shift octave", men det kan bara vara 
endera av dessa båda:

1. En flyttning ett antal toner i någondera riktningen, dvs. helt enkelt ett 
byte av tonart. Detta kallas på svenska transponering.
2. En flyttning en hel oktav i någondera riktningen. Detta kallas ottava 
(vilket uppenbarligen kommer av italienskans octave).

Frågan är om folk känner till ottava. Å andra sidan borde nog sådana som 
sysslar med musik gör det.

I vilket fall som helst tycker jag inte om "skifta oktaver". Så, mina förslag:

1. "Transponering i för många steg nedåt" resp. "... uppåt".
2. "Ottava i för många steg nedåt" resp. "... uppåt".

Gillar man inte det musikaliska fikonspråk som "ottava" personifierar kan man 
med viss tvekan använda #1 även för en förskjutning omfattande en hel oktav, 
även om det inte är helt korrekt att tala om en transponering när man inte 
byter tonart.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.